Utbildningsbataljonen

Utbildningsbataljonens huvuduppgift är att utbilda värnpliktiga till krigsförbanden som finns inom Göteborgs garnison; 5:e amfibiebataljonen, 17:e...