132:a säkerhetskompani sjö

132. Säkerhetskompani sjö utgör den marina delen av 13. Säkerhetsbataljon. Kompaniet är
grupperat vid Älvsborgs amfibieregemente i Göteborg och har till huvuduppgift att upptäcka och motverka säkerhetshotande verksamhet.

Stridsbåt i skärgårdsmiljö.
Stridsbåt i skärgårdsmiljö.
Kompaniet är grupperat vid Älvsborgs amfibieregemente i Göteborg och har till huvuduppgift att upptäcka och motverka säkerhetshotande verksamhet. Foto: Försvarsmakten
Verkar med små patruller över stora ytor för att tidigt upptäcka och motverka säkerhetshotande verksamheter. Foto: Försvarsmakten
Underrättelseinhämtning är en central del av verksamheten. Detta görs genom olika typer av spaning och samverkan. Foto: Försvarsmakten
Löser ofta uppgift tillsammans med andra delar av 13:e säkerhetsbataljonens förmågor i tillfälligt sammansatta stridsgrupper. Foto: Försvarsmakten
Kompaniet har olika kategorier av personal så som militärpoliser, prickskyttar, hundförare, båtförare, sökpersonal, mekaniker, ledningssoldater. Foto: Försvarsmakten

132. Säkerhetskompani sjös huvudsakliga syfte är att upptäcka och motverka säkerhetshotande verksamhet, främst mot säkerhetshoten främmande underrättelseverksamhet och sabotage. Det som skiljer 132. Säkerhetskompani sjö från övriga delar av 13. Säkerhetsbataljon är förmågan att uppträda i marin miljö.

Vidare har kompaniet resurser och förmågor som möjliggör inhämtning på stora ytor under lång tid. Inhämtningen görs bland annat genom fast och rörlig spaning, personbaserad inhämtning och med hjälp av tekniska sensorer. Efter att informationen inhämtats analyseras den av kompaniets egen underrättelsefunktion.

Kompaniet löser vanligtvis uppgift i mindre grupper. Grupperna har olika förmågor och kompetenser, med befattningar som exempelvis militärpoliser, hundförare, sökutbildad personal och prickskyttar.

Då förbandet verkar i en komplex miljö mot en komplex uppgift ställs höga fysiska och psykiska krav på soldater och officerare.

Älvsborgs amfibieregemente - Amf 4
Fakta Älvsborgs amfibieregemente - Amf 4
  • Förkortning: Amf 4
  • Ort: Göteborg
  • Personal: 600
Så har vi räknat