132:a säkerhetskompani sjö

132:a säkerhetskompani sjö är en del av 13:e säkerhetsbataljon och bidrar till bataljonens förmåga att lösa uppgifter i skärgård, inlopp, farleder och hamnar. Kompaniet löser därutöver uppgifter i hela landet.

Det ställer stora fysiska och psykiska krav på personal och hundar som ingår i kompaniet.
Det ställer stora fysiska och psykiska krav på personal och hundar som ingår i kompaniet.
Det ställer stora fysiska och psykiska krav på personal och hundar som ingår i kompaniet. Foto: Malin Karlsson/Försvarsmakten

Man verkar med små patruller över stora ytor för att tidigt upptäcka och motverka säkerhetshotande verksamhet såsom sabotage, främmande underrättelseverksamhet, kriminalitet, subversion och terrorism.

Uppgifter löses tillsammans med andra delar av 13:e säkerhetsbataljonens förmågor i tillfälligt sammansatta stridsgrupper och ofta bidrar även andra förband med enheter i gemensamma operationer.

Inhämtning av information, som senare bearbetas till underrättelser för delgivning till uppdragsställare, är en central del av verksamheten. Detta görs genom olika typer av spaning och samverkan.

För att lösa uppgifterna har kompaniet olika kategorier av personal såsom militärpoliser, prickskyttar, hundförare, båtförare, sökpersonal, mekaniker, ledningssoldater med flera.

Älvsborgs amfibieregemente - Amf 4
Fakta Älvsborgs amfibieregemente - Amf 4
  • Förkortning: Amf 4
  • Ort: Göteborg
  • Personal: 600
Så har vi räknat