Femte amfibiebataljonen

Amfibiebataljonerna är en unik resurs i Försvarsmakten och marinens spetsförband i skärgården. Femte amfibiebataljonen i Göteborg är ett flexibelt förband som främst verkar i kustnära zoner, skärgård och hamnområden runt om hela Sverige, men förbandet har även förmåga att när som helst kunna verka i andra typer av miljöer, som exempelvis ökenområden.

Stridsbåt tillhörande Femte amfibiebataljonen.
Stridsbåt tillhörande Femte amfibiebataljonen.
Ett sjörörligt förband som verkar där hav möter land med vapensystem för att bekämpa mål, på, över och under ytan. Foto: Johanna Frejme/Försvarsmakten
Trossbåt tillhörande Femte amfibiebataljonen.
Kända för sin uthållighet och stora rörlighet, med sina verkanssystem samt snabbgående stridsbåtar och lätta trossbåtar. Foto: Mathilda Arthursson/Försvarsmakten
Amfibiesoldater från Femte amfibiebataljonen.
Bataljonen utbildar amfibiesoldater med skiftande uppgifter i allt från nationella till internationella insatser. Foto: Emil Törnsäter/Försvarsmakten

Femte amfibiebataljonen har god eldkraft, lång uthållighet och stor rörlighet genom bland annat robotsystem, minor och granatkastare, väl fungerande underhållsfunktioner, snabbgående stridsbåtar och lätta trossbåtar. Förbandet uppträder snabbt och dolt i mindre enheter och känns igen genom handlingskraft och flexibelt agerande.

Amfibiesoldater utbildas för att lösa uppgifter på, över och under vattenytan men även på marken och i luften. Amfibiebataljonen verkar i både nationell som internationell kontext med ständig beredskap för att aktiveras för olika typer av uppgifter med kontinuerligt tjänstgörande personal. Amfibiesoldater präglas av skärgårdens unika miljö, vilket ställer höga krav på självständighet, uthållighet och initiativförmåga.

Förbandet är indelat i ett ledningskompani, sjömålsbekämpande amfibiekompani, kustjägarkompani, amfibieskyttekompani och ett underhållskompani. Bataljonen är sjörörlig men har även förmåga att förflytta sig på land.

Femte amfibiebataljonen är en av två amfibiebataljoner i Sverige och utvecklas mot Amfibiebataljon 2030, genom tillförsel av ny materiel och nya förmågor. Marinens två amfibiebataljoner övar ofta tillsammans för att kunna stödja varandra och verka tillsammans i olika miljöer. Femte amfibiebataljon samövar återkommande med UK Royal Marines och andra nationer.

Älvsborgs amfibieregemente - Amf 4
Fakta Älvsborgs amfibieregemente - Amf 4
  • Förkortning: Amf 4
  • Ort: Göteborg
  • Personal: 600
Så har vi räknat