Femte amfibiebataljonen

Amfibiebataljonerna är idag några av Försvarsmaktens modernaste och slagkraftigaste manöverbataljoner. Femte amfibiebataljonen är ett flexibelt utvecklat förband som främst verkar i kustnära zoner, floddelta- och hamnområden. Förbandet har även förmåga att när som helst kunna verka och lösa uppgifter i andra typer av miljöer, som till exempel i ökenområden.

Femte amfibiebataljonen marsch.
Femte amfibiebataljonen marsch.
Femte amfibiebataljonen verkar i kustnära zoner, floddelta- och hamnområden, men har förmågan att när som helst kunna verka och lösa uppgifter även i andra typer av miljöer, såsom till exempel ökenområden. Foto: Christoffer Blohm/Försvarsmakten
Femte amfibiebataljonen verkar i kustnära zoner, floddelta- och hamnområden.
Femte amfibiebataljonen verkar i kustnära zoner, floddelta- och hamnområden, men har förmågan att när som helst kunna verka och lösa uppgifter även i andra typer av miljöer, såsom till exempel ökenområden. Foto: Kristina Ingemansson Swaan/Försvarsmakten
Femte amfibiebataljonen.
Femte amfibiebataljonen. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Femte amfibiebataljonen.
Femte amfibiebataljonen. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Femte amfibiebataljonen har stor eldkraft, god uthållighet och stor rörlighet med bland annat robotsystem och granatkastare, väl fungerande underhållsfunktioner, snabbgående stridsbåtar och lätta trossbåtar. Förbandet uppträder med fördel snabbt, dolt och i mindre enheter.

Femte amfibiebataljonen utbildar kustjägare och amfibiesoldater med skiftande uppgifter, allt ifrån nationella till internationella insatser. Bataljonen utbildar och anställer olika kategorier av personal till de ingående kompanierna.

Femte amfibiebataljonen är indelad i ledningskompani, bekämpningskompani, kustjägarkompani, amfibieskyttekompani och ett underhållskompani. Bataljonen är sjörörlig med förmåga att förflytta sig på land.

Femte amfibiebataljonen är en av två bataljoner i Sverige och är ett av flera tillväxtförband. Den  Andra amfibiebataljonen tillhör Stockholms amfibieregemente. De två bataljonerna samövar ofta för att kunna stödja varandra och verka tillsammans i olika miljöer.

Älvsborgs amfibieregemente - Amf 4
Fakta Älvsborgs amfibieregemente - Amf 4
  • Förkortning: Amf 4
  • Ort: Göteborg
  • Personal: 600
Så har vi räknat