Amf 4:s skjutfält och avlysningar

Här hittar du information om Älvsborgs amfibieregementes (Amf 4) olika övnings- och skjutfält. När Försvarsmakten inte nyttjar fälten är de generellt öppna för allmänheten och är i många fall populära rekreationsområden.

Plutonchef håller ordergivning inför landstigning och spaningsuppgift
Plutonchef håller ordergivning inför landstigning och spaningsuppgift
Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Observera att verksamheten kan ändras med kort varsel och det är alltid vägbommarna och informationstavlorna på plats som gäller i första hand.

Göteborgs skärgårdsskjutfält

Skärgårdsskjutfältet är ett av Försvarsmaktens olika övnings- och skjutfält. När Försvarsmakten bedriver farlig verksamhet på skjutfältet tillämpas skyddslagen (2010:305). Farlig verksamhet kan exempelvis vara skjutningar, sprängningar eller annan verksamhet. Därför är det av yttersta vikt att ta del av varningsskyltar, avspärrningar, anslag och anvisningar och att följa dessa.

När Försvarsmakten inte övar på fälten är de öppna för allmänheten och får beträdas på egen risk. Fälten är i många fall populära rekreationsområden. Tänk på att det är livsfarligt att vidröra ammunition (projektiler o dylikt). Observera anslag och varningsskyltar vid skjutfälten och eventuella avspärrningar.

Tack vare våra skärgårdsskjutfält, kan vi öva realistiskt och i den miljö vi ska verka. Därmed får Sverige väl tränade soldater som kan genomföra insatser såväl här hemma som utomlands.

Karta över skärgårdsskjutfältet hittar du här.

Karta över Göteborgs skärgårdsskjutfält med information om var varningsflaggor finns, var man kan hitta informationstavlor om verksamheten samt vilka huvudsakliga skjutriktningar som används. Foto: Försvarsmakten

Information om övningar

När vi har information om aktuella övningar och skjutningar som påverkar allmänheten och kan medföra risk hittar du den alltid längst ner på denna hemsida och på informationstavlorna. Använd kontaktinformationen som finns på kartan om du vill ha mer information. Gör gärna ett bokmärke till den här sidan om du ofta besöker våra fält.

Observera att verksamheten kan ändras med kort varsel. Därför är det alltid är informationstavlorna på plats som gäller i första hand. Var exakt dessa är placerade kan du se på denna karta.

Varningsflagga vid farlig verksamhet

Vid pågående farlig verksamhet hissas röd flagg på St Stårholmen, Känsö och St Rävholmen (se karta). Flaggorna belyses vid mörker.

Vid övningar med lös ammunition, som ej utgör fara för allmänhet hissas ej röd flagg.

Älvsborgs amfibieregemente - Amf 4
Fakta Älvsborgs amfibieregemente - Amf 4
  • Förkortning: Amf 4
  • Ort: Göteborg
  • Personal: 600
Så har vi räknat