Kompletterande prövning

Tjänsten på ubåt ställer stora krav på den enskilde besättningsmedlemmen. För att tjänstgöra ombord på någon av Försvarsmaktens ubåtar måste du genomgå en kompletterande prövning.

Arbets-EKG Foto: Johan Nilsson/Combat Camera/Försvarsmakten
Spirometri Foto: Johan Nilsson/Försvarsmakten
Fri uppstigning Foto: Johan Nilsson/Combat Camera/Försvarsmakten

Den kompletterande prövningen syftar till att kontrollera att inga medicinska hinder föreligger för ubåtstjänst, bedöma din personliga lämplighet för yrket och samtidigt ge dig en bra och rättvis syn på livet ombord en ubåt.

Prövningen genomförs vid några tillfällen varje år vid Första ubåtsflottiljen i Karlskrona. Den pågår i cirka en vecka och innehåller ett flertal moment som exempelvis submarin undersökning, fri uppstigning, fysiska och teoretiska tester.

Första ubåtsflottiljen
Fakta Första ubåtsflottiljen
  • Förkortning: 1.ubflj
  • Ort: Karlskrona
  • Personal: 300
Så har vi räknat