Kompletterande prövning

Tjänsten på ubåt ställer stora krav på den enskilde besättningsmedlemmen. För att tjänstgöra ombord på någon av Försvarsmaktens ubåtar måste du genomgå en kompletterande prövning.

KARLSKRONA 20111121
En av de prövade genomför arbets EKG vid hälsoundersökningen. Kompletterande prövning genomförs för att säkerställa att de sökande till ubåtsvapnet uppfyller de krav som ställs på personal med ubåtstjänst. Testerna består bland annat av fri uppstigning, läkarbesök och fysiska tester.
Foto: 1.Sergeant Johan Nilsson/Försvarsmakten/Combat Camera.
KARLSKRONA 20111121
En av de prövade genomför arbets EKG vid hälsoundersökningen. Kompletterande prövning genomförs för att säkerställa att de sökande till ubåtsvapnet uppfyller de krav som ställs på personal med ubåtstjänst. Testerna består bland annat av fri uppstigning, läkarbesök och fysiska tester.
Foto: 1.Sergeant Johan Nilsson/Försvarsmakten/Combat Camera.
Arbets-EKG Foto: Johan Nilsson/Combat Camera/Försvarsmakten
KARLSKRONA 20111121
En av de prövade genomför utandningsprov för att mäta lungkapaciteten vid hälsoundersökningen. Kompletterande prövning genomförs för att säkerställa att de sökande till ubåtsvapnet uppfyller de krav som ställs på personal med ubåtstjänst. Testerna består bland annat av fri uppstigning, läkarbesök och fysiska tester.
Foto: 1.Sergeant Johan Nilsson/Försvarsmakten/Combat CameraBILDEN ÄR FRI FÖR PUBLICERING ELLER VISNING UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT FULLSTÄNDIG FOTOBYLINE ANGES.
Spirometri Foto: Johan Nilsson/Försvarsmakten
KARLSKRONA 20111117
De prövade äntrar trycktanken för att genomföra fri uppstigning med slussning. Kompletterande prövning genomförs för att säkerställa att de sökande till ubåtsvapnet uppfyller de krav som ställs på personal med ubåtstjänst. Testerna består bland annat av fri uppstigning, läkarbesök och fysiska tester.
Foto: 1.Sergeant Johan Nilsson/Försvarsmakten/Combat Camera.
Fri uppstigning Foto: Johan Nilsson/Combat Camera/Försvarsmakten

Den kompletterande prövningen syftar till att kontrollera att inga medicinska hinder föreligger för ubåtstjänst, bedöma din personliga lämplighet för yrket och samtidigt ge dig en bra och rättvis syn på livet ombord en ubåt.

Prövningen genomförs vid några tillfällen varje år vid Första ubåtsflottiljen i Karlskrona. Den pågår i cirka en vecka och innehåller ett flertal moment som exempelvis submarin undersökning, fri uppstigning, fysiska och teoretiska tester.

Första ubåtsflottiljen
Fakta Första ubåtsflottiljen
  • Förkortning: 1.ubflj
  • Ort: Karlskrona
  • Personal: 350
Så har vi räknat