Aktuellt från Försvarsmakten

Freezing Winds bjöd på både kyla och kraftiga vindar.
Första marinövningen med Finland som Natoland avslutad 8 december 202314:05

Efter två veckor av isande vindar i Skärgårdshavet, Finska viken och norra Östersjön är den svenska styrkan tillbaka i Sverige. – Det är glädjande att se att finsk och svensk personal arbetar så bra...

ÖB besöker Ukraina
Stödet till Ukraina gör skillnad i kriget 6 december 202315:54

Nyligen besökte överbefälhavare Micael Bydén krigets Ukraina, där han bland annat träffade försvarsministern och sin ukrainska motsvarighet Valerij Zaluznyj. Han var också vid fronten där han mötte...

Regementschef och förbandsförvaltare framför bygget av temporära kontorsmoduler.
Viktiga milstolpar för återetableringen av Bergslagens artilleriregemente 6 december 202314:39

Återetableringen av Bergslagens artilleriregemente, A 9, i Kristinehamn pågår för fullt och arbetet går enligt plan. Nyligen har detaljplanen för det nya regementsområdet gått ut på samråd, temporära...

Samverkan mellan svenska och amerikanska soldater under övning Defender Europe 22 i Polen.

Övning Defender Europe 2022 är en USA-ledd övning som genomförs på olika platser i Europa. Försvarsmakten deltog med ett reducerat kompani från Ing 2, Göta ingenjörregemente som tillsammans med amerikanska förband byggde två förbindelser över två olika vattendrag i Polen.
Avtalet med USA stärker samarbetet 6 december 202314:01

Genom ett nytt avtal mellan Sverige och USA får amerikansk militär tillgång till svenska militära baser på 17 orter. Det möjliggör lagring av militär utrustning och att bedriva verksamhet på svenskt...

231204 Uppkopplad på digitalt möte med den italienske flygvapenchefen. Flygvapencheferna i Sverige och Italien undertecknade idag avtalet med Italienska flygvapnet som möjliggör att del av den svenska flygutbildningen av stridspiloter kan börja i januari 2024. Flygvapenchef Jonas Wikman i mitten, till vänster Claes Bernander chef för militära flygutbildningssystemet på Flygstaben och till höger Niclas Magnusson chef Luftstridsskolan.
Klart för stridspilotutbildning i Italien 5 december 202309:50

Försvarsmakten tecknade i går avtal med italienska flygvapnet om att en del av den svenska flygutbildningen för stridspiloter ska ske i Italien från och med januari 2024 upp till tio år framåt....

Bild på kablar och annan infraatruktur som finns på havsbotten i närområdet
Havsbotten, en ny konfliktzon 29 november 202314:49

Försvarsministrar från de tio länder som ingår i försvarssamarbetet JEF, Joint Expeditionary Force, har beslutat att den närmaste tiden stärka den marina närvaron i Östersjön och Nordatlanten....

Skjutbaneinstruktör tittar på träffbild med elever.
Artilleritillväxt när den är som bäst 29 november 202314:17

För lite mer än två år sedan påbörjade han sin värnplikt på Noraskog kompani, P 4 i Skövde. Ett kompani som innebar embryot till uppstarten av utbildningen för artillerister i södra delen av Sverige....

Hjälm
Nya stridshjälmar till Försvarsmakten 29 november 202313:00

Försvarets materielverk (FMV) har på uppdrag av Försvarsmakten anskaffat nya stridshjälmar. Avropen görs mot ett ramavtal som upphandlats av NATO Support and Procurement Agency (NSPA) och det är det...

Arméchef
Nya eldhandvapen – införandeledare är utsedd 29 november 202311:57

Frågan om nya eldhandvapen har varit en lång följetong i Försvarsmakten. Sedan 2012 har det varit känt att nuvarande system behöver en ersättare.

Freezing Winds 23
Svenska fartyg vid finska skärgårdsbaser 28 november 202313:00

Sverige och Finland har ett tätt militärt samarbete. Under den finska marinövningen Freezing Winds 23 blir det tydligt hur nära den svenska och finska marinen står rent operativt. Svenska örlogsfartyg...

Stockholms amfibieregemente tar över ansvaret för marinhamnen i Härnösand
Stockholms amfibieregemente tar över ansvaret för marinhamnen i Härnösand 27 november 202311:44

Ansvaret för den marina infrastrukturen regionaliserades från 1 oktober 2023. Det innebär att Stockholms amfibieregemente ska ta över ansvaret från finska gränsen i norr till Bråviken i söder.

Försvarsmakten bestrider skadestånd i miljömål 27 november 202310:00

Uppsala Vatten och Avfall AB har riktat ett skadeståndsanspråk mot Försvarsmakten med anledning av en PFAS-förorening som upptäckts i Stadsträdgården i Uppsala. Försvarsmakten anser inte att...

I mitten av november 2023 deltog marina styrkor i Natoövningen Neptune Strike 23. Tillsammans med amerikanska och polska styrkor var svenska enheter från Stockholms Amfibieregemente på plats i Polen för att öva på en av sina huvuduppgifter, att leda in markmålsbekämpande stridsflyg. Genom Neptune Strike 23 har Nato och Sverige visat på ytterligare samarbete och närvaro i Östersjöområdet.
Neptune Strike 23 med sikte på mål 24 november 202314:40

I mitten av november deltog marina styrkor i Natoövningen Neptune Strike 23. Tillsammans med amerikanska och polska styrkor var svenska enheter från Stockholms Amfibieregemente på plats i Polen för...

Cybersoldat skriver på ett tangentbord vid dator.
Ledningsövning 2023 - Sverige attackerat 23 november 202316:12

Sverige har utsatts för ett omfattande väpnat angrepp, det var inramningen på ledningsövning 2023 där försvarsstaben, operationsledningen och andra delar av Högkvarteret under åtta dygn övade på...

Nu startar freezing winds 23
Nu startar Freezing Winds 23 21 november 202315:50

På måndagen påbörjades den största finska marinövningen med internationellt deltagande sedan landet blev medlem i Nato. Svenska marinen deltar med fyra fartyg och personal till övningsledning och...