Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Övning amfibie går bland annat ut på arbete utan sömn och att förflytta sig med mycket utrustning över längre sträckor. Delar av övningen går även ut på att inte veta vilka delar och moment som väntar
Vilja, självdisciplin och uthållighet 23 april 202109:57

Ögonlocken är tunga som bly när mörkret faller på igen efter ännu ett dygns utmaningar. Med få timmar sömn i bagaget skriker den inre klockan åt kroppen att sova. För varje timme som går får...

Printscreen från video om Sydfront
Sydfront 21 22 april 202116:00

Arméövningen Sydfront 21 med 3 500 deltagare kommer att genomföras 25 april till 10 maj på övnings- och skjutfält i Västergötland, Småland och Skåne. – Vi övar därför att vi lever i ett skarpt...

2008-10-04 till 2008-10-05, Söder Mazar-e Sharif
Patrull under två dygn med plutonen CQ.
Foto: Kn John Lidman/Combat Camer
Försvarsmakten avslutar insatsen i Afghanistan 22 april 202115:54

Efter USA:s besked om ett militärt tillbakadragande från Afghanistan bekräftar Nato att insatsen Resolute Support Mission (RSM), i vilken Sverige deltar, kommer att avslutas.

Task Force Takuba är en multinationell specialförbandsinsats. Bilden visar specialförbandsoperatörer från andra nationer på plats i insatsområdet.
Tre soldater lindrigt sårade av vägbomb i Mali 22 april 202111:00

På onsdagskvällen körde en svensk patrull som ingår i den multinationella specialförbandsinsatsen Task Force Takuba på en vägbomb i östra Mali. Tre svenska soldater sårades lindrigt.

En undervattensfarkost sjösätts för att identifiera något under vattnet.
Internationell operation i Östersjön för att städa efter världskrigen 20 april 202110:19

Mellan 19 och 29 april deltar fartyg från svenska marinen i en internationell operation för att röja minor från första och andra världskriget i Östersjön. Carl Lundvall leder den svenska delen av...

Vaccinering, covid 19.
Försvarsmakten vaccinerar egen personal i tre regioner 19 april 202115:33

Försvarsmakten har efter stödbegäran från tre regioner gått med på att sköta vaccineringen av egen personal. Det är Västra Götalandsregionen, Region Halland och Region Blekinge som på så vis vill...

Antalet livsfarliga incidenter ökar på Försvarsmaktens övningsfält
Antalet livsfarliga incidenter ökar på Försvarsmaktens övningsfält 16 april 202115:44

Allmänhet som tar sig in på Försvarsmaktens övningsområden har blivit ett allt större problem. Detta trots att det är förbjudet och förenat med livsfara.

cyberövning locked shields
Sverige bäst i världens största cyberförsvarsövning 16 april 202115:03

Den 13-15 april genomfördes cyberförsvarsövningen Locked Shields 2021 med 22 deltagande lag från lika många länder. Försvarsmakten deltog tillsammans med Polisen, Säpo och MSB, och blev också laget...

Värnpliktiga ur Skåningskompani under Funktions- och bataljonsövning 1 i Skövde, 2021.
Bataljonen tar stora kliv framåt 16 april 202114:37

Årets Funktions- och bataljonsövning har kantats av snabba väderomslag. Skövde övningsfält har bjudit på klassiskt aprilväder med sol, storm, regn, hagel och snö om vartannat. Det har dock inte...

Cyberhotet tar ingen paus i pandemin
Cyberhotet tar ingen paus i pandemin 16 april 202109:56

Underrättelsehotet mot svenska intressen fortsatte med oförminskad styrka under förra året samtidigt som nya underrättelsebehov tillkom. Att många arbetade hemifrån öppnade dessutom nya möjligheter...

värnpliktskongress 2019
På kongressen kan värnpliktiga göra sig hörda 15 april 202111:45

Nu på måndag den 19 april går startskottet för 2021 års värnpliktskongress. Kongressen är pliktrörelsens högsta beslutande organ och utgörs av representanter från landets samtliga förband. I år kommer...

HMS Vinga kastar loss för övningar utanför Blekinge i april 2021.
Marin övning utanför Blekinge 15 april 202110:59

Under en veckas tid kommer marinen och delar av flygvapnet att öva mot scenariot att någonting upptäckts i vattnen runt Sverige. Hotet i övningen utgörs framförallt av ubåtar men även ytstridsfartyg...

Testbed PFAS
Försvarssektorn testar för PFAS-rening och alternativa släckmetoder 14 april 202123:27

Försvarssektorn driver sedan drygt ett år det gemensamma projektet Testbed PFAS tillsammans med forskningsinstitutet Rise. Projektet bjuder in företag, innovatörer, forskare och andra aktörer som vill...

HMS Uppland på väg in mot varvet i Karlskrona.
Havets tysta väktare hör och ser mer 9 april 202113:12

Djupt nere i havets svarta vatten döljer sig ett av Sveriges farligaste vapen. Ubåtarna i gotlandsklassen har blivit ryktbara för sin förmåga att försvinna under ytan och bli osynliga för motståndaren...

Bataljonchef Månsson under uppstarten av Funk/Bat1 21 på P 4
Årets övningsserie fortsätter med full fart framåt 8 april 202115:09

Funktions- och bataljonsövningen som dragit igång idag ska se till att 42a pansarbataljonen har uppnått grundläggande förmåga inom sina uppgifter. Anfall över vattendrag, fördröjning och anfallsstrid...