Aktuellt från Försvarsmakten

Personer i grön uniform bär en bår och går fram mot en helikopter.
Livsviktig samverkan inom sjukvård under övning Meteor 20 november 202309:57

Skadade, blodiga människor skriker ut sin smärta, andra ligger orörliga och tysta, ytterligare några springer i panik. Vad som orsakat detta och om det finns ett aktivt hot är oklart. Scenen är...

Tre korvetter av Visbyklass under en samövning med amerikanska flottan.
Luftvärnsrobot på Visbykorvetterna 17 november 202313:38

Försvarets Materielverk tecknade i veckan kontrakt med MBDA UK Ltd om att utrusta korvett typ Visby med luftvärnsroboten CAMM, Common Anti-air Modular Missiles. Korvetterna kommer därmed att förses...

Olof Freij 19 värnpliktig fordonsförare
Olof, 19 år, tog körkort för tung lastbil under värnplikten 15 november 202313:16

Från och med förra året kan värnpliktiga under grundutbildningen ta körkort för att köra tung lastbil med godstransporter, trots att de inte fyllt 21. En av dem som gjort det är Olof Freij, 19 år.

Exploateringsskvadron KTSU
KRIMINALTEKNIKERNA TAR REDA PÅ MER 15 november 202312:10

”Tänt är det här!” En kör av röster upprepar orden. Smällen som strax följer hörs långt in i det mörka värnet. Vi befinner oss vid Borgabo, sprängplatsen på Kungsängens övnings- och skjutfält. Värnet...

archer
Världens modernaste artilleri på plats i Ukraina 14 november 202316:25

Som en följd av Rysslands invasion av Ukraina fattade regeringen tidigare i år beslut om att skänka försvarsmateriel till just Ukraina. I paketet ingår det toppmoderna artillerisystemet Archer. I dag,...

Eldledare och JTAC lokaliserar mål.
Svenskt deltagande i Natoövningen Neptune Strike 14 november 202313:29

Mellan den 30 oktober och 10 november genomförde Nato övningen Neptune Strike 23-3 på olika platser i Europa. Totalt deltog 20 allierade länder samt Sverige och involverade både mark-, sjö- och...

Stärkt krigssjukvård i fokus
Stärkt krigssjukvård i fokus   14 november 202311:38

Sjukvårdstjänsten inom armén är i förändring. Försvarsmaktens ökande förmåga och lärdomar från kriget i Ukraina innebär att utökad och mer kvalificerad krigssjukvård behövs. Under arméns...

KRIGSSPEL. Under hösten har Norrbottensbrigadens chefer övat med bland annat krigsspel.
Taktisk utveckling för Norrbottensbrigadens chefer 14 november 202311:18

Försvarsplaneringen i norr går vidare. Under hösten har Norrbottensbrigadens chefer och delar av staben deltagit i en övning i form av ett krigsspel för att utveckla chefer i taktik.

Man står framför bildskärm.
Fullspäckade CBRNE-dagar med fokus på totalförsvar 14 november 202311:18

Varje år anordnas konferensen CBRNE-dagarna av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Totalförsvarets skyddscentrum och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den årliga konferensen är...

Hemvärn
Hemvärnet diskuterade framtidsfrågorna 13 november 202313:21

Det kommande Natomedlemskapet, Ukraina och Hemvärnets avgörande roll för Sveriges försvar. Det var de största frågorna under rikshemvärnstinget 2023, som hölls i Gävle 10-12 november. Hundratals...

prao
Praovecka på fjärde sjöstridsflottiljen 9 november 202311:48

I en vecka har femton 15-åringar praoat på Fjärde sjöstridsflottiljen. De har satt upp tält, vattenfysat, kört stridsbåt, signalerat, gjort upp eld, besökt korvetter, minröjnings- och stödfartyg,...

Drönare.
Viktiga lärdomar från kriget i Ukraina 7 november 202310:31

Ökad användning av obemannade farkoster, satellitbilder och smarta mobiltelefoner, i kombination med kommersiella sambandslösningar och öppna källor. Det är några av erfarenheterna från kriget i...

HMS Queen Elisabeth
ÖB:s militära råd till regeringen 6 november 202315:34

Överbefälhavaren lämnade i dag sitt militära råd till regeringen om svensk försvarsförmåga med de nya förutsättningar som ett medlemskap i Nato kommer att innebära. Rådet är ett underlag inför 2024...

Hängning av robot 99
Ny version av jaktrobot 99 beställd 2 november 202311:10

Försvarsmakten får snart nya jaktrobotar. Försvarets materielverk (FMV), har nu tecknat avtal med USA om köp av den nya versionen av robot 99 Amraam, inklusive utrustning för integration, utvärdering...

Kille med skyddsdräkt, andningsmask och en spade över axeln/ i händerna.
Tungt saneringsjobb för soldater från hemvärnet i Blekinge 30 oktober 202315:34

Ett spadtag och en spann i taget. Arbetet är tungt för soldaterna från 36:e hemvärnsbataljonen i Blekinge, som har deltagit i oljesaneringsinsatsen efter fartygsgrundstötningen i Pukaviksbukten.