Nytt rörligt luftvärn har köpts in

Försvarets materielverk, FMV, har beställt ett nytt luftvärnssystem från Saab. Det ska testas för att ge kunskap och erfarenheter inför en större anskaffning av korträckviddigt luftvärnssystem till armén.

RBS 70 NG SHORAD
RBS 70 NG SHORAD
Radar monterad på fordonet till vänster, eldenhet monterat på fordonet till höger. Foto: Saab

Det nya luftvärnssystemet består av två delar, sensorenhet och eldenhet, monterade på svensktillverkade bandvagn 410. Den ena bandvagnen har en radarenhet baserad på Saabs model Giraffe 1X, den andra bandvagnen har en eldenhet med roboten RBS 70 NG. 

– Robot 70 är ett väl beprövat luftvärnssystem i Försvarsmakten. Syftet med anskaffningen är att undersöka möjligheterna att öka systemets rörlighet och därmed förbättra skyddet mot lufthot genom att integrera robot 70 och sensorenheter på bandvagn, säger Christer Mellgren, projektledare vid FMV.

Leveranserna kommer ske löpande med start i början av 2025.