Brigadens bekämpning i fokus under övning BrigU23

Större än tidigare inleds nu brigadunderstödsövning (BrigU23) på Älvdalens skjutfält vid Trängslet i Dalarna. Omkring tusen deltagare ingår i övningen som har sitt främsta fokus på den indirekta elden och bekämpningsfunktionen inom brigaden.

Lastning av materiel
Lastning av materiel
Lastning av materiel inför övning BrigU23 som genomförs på Älvdalens skjutfält med start i dag. ​ Foto: Isac Hedmark/Försvarsmakten
I 19
Med på övningen finns delar ur Norrbottens regemente, I 19. Foto: Nalin Bozdogan
personal
Uppstart inför övning, här med personal ur Livregementets husarer, K 3. Foto: Försvarsmakten

​– Det är ett allvarligt säkerhetsläge vi lever i just nu. Under övningen bygger vi brigadförmåga i divisions ram. Brigadförmåga handlar om att samordna olika funktioner i tid och rum. Även om vi har ett stort fokus på bekämpningsfunktionen är underrättelser med sensorsamordning och vår ledning centralt för att kunna nyttja artilleriet rätt, säger överste Michael Carlén, chef för den 4:e Brigaden.  

Tillsammans

Med på övningen finns förband och enheter från Eksjö i söder till Boden i norr. Allt för att tillsammans bygga vidare och utveckla bekämpningsfunktionen.

Övningen omfattar även utbildning och träning av befattningshavare på olika nivåer i brigaden. BrigU23 sker som skarpskjutning inom ramen för brigadsystemet med flera skjutande förband och sensorsamordning av eldledningsgrupper, artillerilokaliseringsringsradar, telekrigsförmågor, SUAV/TUAV och eldobservatörer.

BrigU23 ska på brigadnivå öka förmågan att samordna verkan från brigadens samtliga indirekta eldsystem. Övningen syftar även till att samordna och nyttja brigadens sensorer för eldledning på ett stridstekniskt effektivt sätt.

I nära samarbete

Bodens artilleriregemente A 8, står som ansvariga för övningen där överstelöjtnant Kenneth Nygren är övningsledare.

– Eftersom funktionens huvuduppgift är att understödja manövern har planeringen inför övningen och självklart nu under själva genomförandet skett i nära samverkan mellan Artilleriets stridsskola och 4:e Brigaden. Tillsammans har vi skapat bra förutsättningar för övningen och en bra förberedelse för alla delar inför kommande utveckling av funktionen indirekt eld, säger övningsledare Kenneth Nygren.