Blodigt allvar när P 7 höll slutövning med sjukvårdare

Ljudet från helikopterns snabbt roterande rotorblad intensifieras. Strax passerar den trädtopparna och lägger sig i position ovanför Betonghuset – en av flera kulisser i P 7:s strid i bebyggelseanläggning. Soldaterna som tagit plats på husets tak gör sig redo att fira upp en skadad kamrat.

Två soldater hjälper en skadad figurant under en sjukvårdsövning
Två soldater hjälper en skadad figurant under en sjukvårdsövning
Två soldater hjälper en figurant till ambulanstransporten under den centrala befattningsutbildningen på P 7. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
Officer ger instruktioner till civil personal ur totalförsvaret vid lerig väg
Officer instruerar sjukvårdspersonal som övades under slutövningen. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
Två soldater bär en bår under sjukvårdsövning
Full fart och blodig allvar. Två soldater bär en skadad figurant under sjukvårdsövningen. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
Två civila sjuksköterskor rullar en bår på lerig väg
Den övade personalen fick träna sig på många pressande sjukvårdssituationer. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten

Scenen utspelar sig under slutövningen av den centrala befattningsutbildningen till sjukvårdare som årligen genomförs på Södra skånska regementet. Eleverna, som består av anställd såväl som värnpliktig personal från P 7, P 18 och Ing 2, är inne på den andra övningsdagen av tre.

– Detta är det andra året i rad vi genomför utbildningen, berättar kurschef översergeant Fredrik Forslund. Att kraftsamla elever från ett flertal förband i södra Sverige, på en plats, möjliggör ett mer effektivt anspråkstagande av resurser samtidigt som möjligheten för oss att utbilda och öva i större skala förstärks.

Övningsmomentets scenario utgår från att indirekt eld slagit ner i huset och resulterat i ett masskadeutfall. Bland bråten och i kaoset finns uppåt 30 skademarkörer, varav ett tiotal hämtats från en civil ambulanssjukvårdarutbildning, som fått på sig gröna uniformer och sminkats med allehanda skador. I ett av rummen hörs en kvinna skrika i panik. I ett annat, där en annan kvinna ligger i en pöl av eget blod, är det dödstyst.

– Målet med övningen var att skapa så många pressande sjukvårdssituationer och beslutstillfällen för soldaterna som möjligt utifrån respektive befattning. Att verkligen försätta dem under press och ge dem lärdomar för livet, förklarar instruktör och momentövningsledare sergeant Lars Lanevi.

Skadad soldat firas upp i en civil helikopter under sjukvårdsövning
Skadad soldat evakueras med civil helikopter. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten

När sjukvårdssoldaterna, som inte har en aning om vad som väntar, kommer på plats inleder de snabbt arbetet att skapa sig en initial uppfattning kring skadeläget. Därefter påbörjar de, utifrån prioriteringar av de skadade, omhändertagande medan sökarbetet tränger djupare in i byggnaden. Efterhand som skadade fått ett första omhändertagande förflyttas de ut från huset till ny plats. För somliga väntar vidare sjukvårdstransport med bandvagn – för andra civil ambulans eller räddningshelikopter från Sjöfartsverket. Därefter fortsatte slutövningen ännu ett dygn varefter och soldaterna, under högtidliga former, tilldelades armbindeln med det röda korset.

Då en stor andel av utbildningens instruktörer är reservofficerare som till vardags tjänstgör inom den civila sjukvården finns ett brett kontaktnät och mycket goda förutsättningar till samverkan mellan det militära och det civila försvaret. Ända sedan starten har CBU sjukvård på P 7 därför haft ett nära samarbete med det civila – ett utbyte som betytt ett konkret stärkande av totalförsvaret.