B-52:or fällde skarpa bomber över Vidsel

Under torsdagen samövade Försvarsmakten på nytt med amerikanska Bomber Task Force och norska flygvapnet. Svenska Jas 39 Gripen eskorterade in ett antal B-52 Stratofortress över svenskt luftrum. Svenska markförband pekade sedan ut mål i terrängen på Vidsel skjutfält som bekämpades med skarpa bomber av B-52:orna.

Två svenska Jas 39 Gripen övar tillsammans med en norsk F-35 och en amerikansk B-52 Stratofortress
Två svenska Jas 39 Gripen övar tillsammans med en norsk F-35 och en amerikansk B-52 Stratofortress
Två svenska Jas 39 Gripen övar tillsammans med en norsk F-35 och en amerikansk B-52 Stratofortress ovanför Andøya i Nordnorge. Foto: Norska försvarsmakten
Svenska Jas 39 Gripen eskorterade en av de amerikanska B-52:orna in på svenskt luftrum
Svenska Jas 39 Gripen eskorterade en av de amerikanska B-52:orna in på svenskt luftrum. Foto: Norska försvarsmakten

Det är första gången sedan Försvarsmakten började öva med amerikanska Bomber Task Force som skarp ammunition använts.

– Övningar som den här innehåller flera moment: från samordning, samband och eskort i svenskt luftrum fram till dess att verkanseld kan avges mot fientliga mål i Sverige. Övningen blir ett kvitto på att hela kedjan fungerar, säger flygvapenchefen Carl-Johan Edström.

Under övningen koordinerades insatser mellan det amerikanska flyget och svenska markförband. Tre bomber av typen GBU-31 fälldes från de amerikanska planen och träffade mål som identifierats av det svenska förbandet på marken.

– Kriget i Ukraina har tydligt visat hur viktigt det är att ha förmåga till långräckviddig bekämpning. Den förmåga vi nu övat höjer vår försvarsförmåga avsevärt och är viktig inte minst i ljuset av den svenska ansökan om medlemskap i Nato, säger Carl-Johan Edström.

Under övningen samverkade flygvapnet även med det norska flygvapnet i norskt luftrum.