Värnpliktiga cybersoldater testades under intensiv övning

Förra veckan var det upp till bevis för andra kullen värnpliktiga cybersoldater. Under en intensiv övning fick de visa att behärskar de färdigheter som krävs för att kunna kalla sig cybersoldater.

Aegistecknet
Aegistecknet
De värnpliktiga cybersoldaterna tilldelades det eftertraktade Aegistecknet. Foto: Försvarsmakten

På fredagen hölls sedan en ceremoni där soldaterna tilldelades det eftertraktade Aegistecknet. Chefen för cyberplutonen, kapten Martin Liland, reflekterade över den resa och de prestationer som soldaterna gjort sedan de börjat och lyfte fram soldaternas förmåga och vilja att hjälpa varandra att tillsammans lösa olika uppgifter inklusive de mycket krävande akademiska studierna. Martin Liland välkomnade också ett antal cybersoldater från första utbildningsomgången som deltog som gäster:

– Den här salen rymmer över 200 personer. Låt oss se till att den här ceremonin blir en högtidsdag för cyberförsvaret genom att bjuda in tidigare deltagare så att vi inom några år fyller salen, sa Martin Liland, chef cyberpluton vid Ledningsregementet i Enköping.

Överste Patrik Ahlgren, chef för Högkvarterets cyberförsvarssektion, påminde soldaterna om att det ställs höga krav på att bli antagen likaväl som att klara utbildningen när den väl börjar och uppmanade de närvarande soldaterna att vara stolta över sina prestationer.

Patrik Ahlgren framhöll också det allvarliga omvärldsläget och att värnpliktsutbildningen finns just för att Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige i höjd beredskap och krig. Han berättade samtidigt att första kullen cybersoldater redan i höst kommer att kallas in för repetitionsutbildning och då ingå i Försvarsmaktens cyberförsvarsövning Safe Cyber.

Under ceremonin hälsades soldaterna välkomna av representanter från de förband där soldaterna kommer att genomföra den sista delen av utbildningen. Flera av dem förmedlade att cybersoldaterna är en viktig del i dagens och inte minst framtidens försvarsmakt.

I slutet av ceremonin beordrade kapten Liland ”tecken på!”. Från den stunden är Aegis en symbol och markering som cybersoldaterna bär med sig under deras fortsatta utbildning. Att de nått den nivån innebär samtidigt ett välkommet tillskott till cyberförsvaret och Sveriges samlade cyberförmåga.