Topphemligt ubåtsvapen kontrollerades under realistiska förhållanden

Under en höstnatt mötte en av marinens ubåtar ett underhållsfartyg för att lasta skarpa torpeder. Det som hände i den mörka fjärden på Sveriges östkust visar att en av Försvarsmaktens hemligaste förmågor fungerar väl, även under skarpa förhållanden.

Ubåt i mörker
Ubåt i mörker
Under en höstnatt lastades torpederna ombord på ubåten. Det var en komplex operation som skedde i största hemlighet. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten
HMS Pelikanen
En övningstorped lyfts från ubåten till HMS Pelikanen. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten
Torpedlastning
Tung torped lastas på ubåten. Den gröna färgen visar att det är en skarp torped. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten

Marinens ubåtar omfattas av högsta sekretess. Det är bara ett ytterst fåtal inom Försvarsmakten som vet var de befinner sig och vad de gör. Den beredskapskontroll som genomfördes under hösten gav en ovanlig inblick i hur de opererar under fältmässiga förhållanden. 

HMS Uppland är en ubåt av gotlandsklass och löpte ut från Marinbasen i Karlskrona med en uppgift helt lik hur de ska agera i krig. 

– Normalt går ubåten till kaj i Karlskrona för att lasta på nya torpeder. Den här gången gjorde vi det från en mer taktisk plats, säger överstelöjtnant Adam Camél, chef för beredskapskontrollen.

Torped på ubåt
Se filmen från beredskapskontrollen.

Komplex operation till sjöss

Att förse en ubåt med nya torpeder till sjöss är en komplex operation, men nödvändig för att de ska kunna verka om hemmabasen är utslagen. Under beredskapskontrollen kom ordern att genomföra uppdraget helt oväntat. 

– När det sker utan förvarning finns inga möjligheter att tillrättalägga något. De här kontrollerna innebär att vi prövar ubåtssystemet på ett mer uppriktigt sätt. Det kräver ett omfattande stöd från andra förband, säger Adam Camél.

Markstridsförband från Militärregion Syd fick uppgiften att säkra en plats på Östergötlands kust från land, enheter ur marinen bevakade omgivningarna kring den utpekade fjärden till sjöss. Torpeder fraktades både med fordon på landsväg och ombord på HMS Pelikanen, marinens enda robot- och torpedbärgningsfartyg. 

Få har hela bilden

Under en operation av det här slaget känner förbanden enbart till sin egen deluppgift. Det är bara den högsta ledningen som känner till hela omfattningen av de uppgifter som delats ut och hur de enskilda pusselbitarna ska fogas samman för att lyckas med operationen. 

När området säkrats från land och sjösidan inträffade något mycket ovanligt. Ett team från Försvarsmaktens stridsfotografer dokumenterade beredskapskontrollen. Stridsfotograferna körde längs mörka småvägar mot kusten vid en tid då de allra flesta sover. Vaktposter stoppade terrängbilen och bad om lösenord för att släppa dem vidare. Vid en öde kaj bordades en stridsbåt för att föra dem ut till den fjärd där det avgörande momentet genomfördes. 

Mötesplats i mörk fjärd

Ubåten gick från sitt läge under Östersjöns yta och mot mötesplatsen. HMS Pelikanen hade då mött enheten som transporterade torpeder på landsväg och tagit ombord dessa vid en annan plats. Sjömännen inledde arbetet med att lasta skarpa torpeder från Pelikanen till ubåten. När en hydraulisk kran ombord på torpedbärgaren lyfte en efter en av de grönmålade skarpa torpederna över till ubåten fullföljdes det avgörande momentet. 

Hur lång tid det hela tog är hemligt. Men när det var genomfört lämnade markförbanden lika diskret som de kommit. HMS Pelikanen startade motorerna och körde sakta ut till havs medan ubåten, lastad med nya och klargjorda torpeder, försvann under Östersjöns mörka yta. 

– De inblandade förbanden gavs ingen förklaring eller tid till förberedelser. Då uppstår alltid friktioner och det finns mängder av små frågor som besvaras. Det här handlar om att kontrollera alla små detaljer i händelsekedjan för att se om de fungerar. Marinen löste uppgiften precis som de skulle göra under ett yttre hot, säger brigadgeneral Peder Ohlsson, ställföreträdande marinchef.

Han understryker att operationssäkerheten varit i fokus. Rent konkret innebär det att planeringen hållits inom en ytterst liten krets. 

– Själva uppgiften, att komplettera med torpeder till sjöss, är något ubåtssystemet ska klara av. Men det här förfarandet ställer allting på sin spets, det är värdet av en beredskapskontroll, säger Peder Ohlsson. 

Så kontrolleras förmågorna

Beredskapskontroller är ett viktigt instrument för insatschefen att följa upp tillgänglighet och förmågor i Försvarsmakten. Allt för att säkerställa att de är gripbara när de behövs. Det kan handla om att säkerställa att en lång kedja av händelser sker friktionsfritt. Det rör allt från att nycklarna till rätt förråd finns tillgängliga, att batterierna i trucken på lagret är laddat, till att de mest avancerade sensorerna i en ubåt fungerar som de ska. 

Tidpunkten för beredskapskontrollen är vald med noggrannhet. Under hösten genomförs mycket verksamhet i Sveriges närområde, vid tillfället för beredskapskontrollen förflyttade sig stora stridskrafter i Östersjön.

– Det finns ett allvar i detta. Förmågan vi just kontrollerat är en del i vår kärnverksamhet, att ytterst försvara Sverige med vapenmakt. Nu visar vi att vi har förmågor och menar allvar, säger Peder Ohlsson. 

Under hösten har insatschefen beordrat en rad beredskapskontroller i syfte att pröva förmågor inom Försvarsmaktens vapengrenar.