Arctic Challenge Exercise lyfter för femte gången

Förberedelserna har pågått i över ett år och efter några sista hektiska veckor lyfte så det första flygplanet från Luleå-Kallax flygplats vid nio på måndagmorgonen. Ace 2021 är igång.

Tillsammans innan ACE 21. Gripen från 211:e stridsflygdivisionen, F 21 tillsammans med amerikanska F-16 ur 52 Fighter Wing från Spangdahlem air base
Tillsammans innan ACE 21. Gripen från 211:e stridsflygdivisionen, F 21 tillsammans med amerikanska F-16 ur 52 Fighter Wing från Spangdahlem air base
Jas 39 Gripen från Norrbottens flygflottilj och F-16 från amerikanska 480th Fighter Squadron i luftrummet över Norrbotten. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Överste Claes Isoz, flottiljchef F 21 och lokal övningsledare för ACE 21
– Ace är en väldigt viktig övning för samtliga deltagande nationer och därför har vi valt att ställa om istället för att ställa in. Ace stärker inte bara den nationella förmågan i respektive land, den bidrar även till att vi tillsammans med flera andra nationer skapar en ökad säkerhet på Nordkalotten, säger Claes Isoz, flottiljchef vid Norrbottens flygflottilj. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Amerikanska F-16 från 480th Fighter Squadron ur 52nd Fighter Wing, Spangdahlem Air Base, Tyskland.

I bakgrunden SSAB.
Amerikansk F-16 lyfter från Luleå-Kallax flygplats under första dagen av Ace. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Shawn Loomis, divisionschef på 480th Fighter Squadron.
– Det är första gången jag är i Sverige, och första gången som jag flyger med svenskar. De har varit suveräna och väldigt tillmötesgående med det mesta, säger överstelöjtnant Shawn Loomis, divisionschef på 480th Fighter Squadron. Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten
Tobhias Wikström, flygchef vid Norrbottens flygflottilj
– Det är roligt att våra gäster har anlänt och att vara igång igen efter två år. Det faktum att vi på ett anpassat sätt lyckas genomföra övningen trots pandemin är glädjande och viktigt. Nu kör vi, säger Tobhias Wikström, flygchef på F 21. Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten
Tillsammans innan ACE 21. Gripen från 211:e stridsflygdivisionen, F 21 tillsammans med amerikanska F-16 ur 52 Fighter Wing från Spangdahlem air base
Jas 39 Gripen från Norrbottens flygflottilj och F-16 från amerikanska 480th Fighter Squadron i luftrummet över Norrbotten. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Amerikanska F-16 från 480th Fighter Squadron ur 52nd Fighter Wing, Spangdahlem Air Base, Tyskland.
Amerikansk F-16 landar in på Luleå-Kallax flygplats Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten
Pass nr 2 under ACE 21.
Amerikanska F-16 från 480th Fighter Squadron ur 52nd Fighter Wing, Spangdahlem Air Base, Tyskland
F-16-plan från 480th Fighter Squadron taxar ut till startbanan för att påbörja eftermiddagens flygpass. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Amerikanska F-16 från 480th Fighter Squadron ur 52nd Fighter Wing, Spangdahlem Air Base, Tyskland
F-16 från 480th Fighter Squadron på väg in för att landa i Luleå. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Amerikanska F-16 från 480th Fighter Squadron ur 52nd Fighter Wing, Spangdahlem Air Base, Tyskland
F-16 från 480th Fighter Squadron på väg in för att landa i Luleå. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Tillsammans innan ACE 21. Gripen från 211:e stridsflygdivisionen, F 21 tillsammans med amerikanska F-16 ur 52 Fighter Wing från Spangdahlem air base
Jas 39 Gripen från Norrbottens flygflottilj och F-16 från amerikanska 480th Fighter Squadron i luftrummet över Norrbotten. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

– Det känns väldigt skönt att Ace äntligen är igång efter allt planeringsarbete. Det känns också bra att vi genomför övningen trots pandemin. I år har vi ett reducerat antal deltagare och färre länder med, men trots det är min bedömning att årets övning kommer att hålla minst lika hög kvalité som Ace 2019, om inte högre, säger flottiljchefen och den lokale övningsledaren, överste Claes Isoz.

Under perioden 7 juni till 18 juni arrangerar Sverige, Finland och Norge en internationell flygövning, där Norge är övningsledare och ansvariga. Övningen som kallas Arctic Challenge Exercise 2021, Ace 21, genomförs för femte gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det cross border-avtal som finns mellan länderna.

Övningen är en vidareutveckling av tidigare års flygövningar och är planerad att genomföras vartannat år. Övningen bedrivs från fyra olika flygbaser och tre länder: Norrbottens flygflottilj i Luleå, Bodö flygbas (Bodø hovedflystasjon) och Örland flygbas (Ørland flystasjon) i Norge samt Lapplands flygflottilj (Lapin lennosto) i Rovaniemi Finland.

Varje vardag genomförs två flygpass. På förmiddagen sker flygningen i tre olika flygövningsområden − ett i Norge, ett i Sverige och ett i Finland. På eftermiddagen kommer samtliga nationer att flyga i det unika övningsområdet för Ace 21 i Sverige, Finland och Norge.

– Ace är en väldigt viktig övning för samtliga deltagande nationer och därför har vi valt att ställa om istället för att ställa in. Ace stärker inte bara den nationella förmågan i respektive land, den bidrar även till att vi tillsammans med flera andra nationer skapar en ökad säkerhet på Nordkalotten, säger Claes Isoz.

Amerikanskt förband i Luleå

Sedan tre veckor är 480th Fighter Squadron ur amerikanska 52nd Fighter Wing baserade på F 21 där man har flugit i norrbottniskt luftrum innan Ace.

– Det är första gången jag är i Sverige, och första gången som jag flyger med svenskar. De har varit suveräna och väldigt tillmötesgående med det mesta, säger överstelöjtnant Shawn Loomis, divisionschef på 480th Fighter Squadron.

Alla som någon gång kollat på valfri flygradarbild förstår varför övningsområdet är världsunikt. Ytorna i norra Sverige är stora, glest befolkade och har relativt låg nivå av reguljär flygtrafik jämfört med övriga Europa. Till vardags är Loomis, tillsammans med sin division, baserade i Spangdahlem, Tyskland.

– Luftrummet här och de möjligheter som det medför är fantastiska. I Tyskland har vi inte samma möjligheter att exempelvis flyga lågt eller flyga i överljudsfart. Att ha den möjligheten ger oss mer realistiska träningsförhållanden och en hög kvalitet i vårt övande, säger Shawn Loomis.

– Det är roligt att våra gäster har anlänt och att vara igång igen efter två år. Det faktum att vi på ett anpassat sätt lyckas genomföra övningen trots pandemin är glädjande och viktigt. Nu kör vi, säger Tobhias Wikström, flygchef på F 21.

Förutom amerikanarna finns självklart även helikoptar med personal från första helikopterskvadronen i Luleå samt piloter och tekniker från Skaraborgs flygflottilj, F7, samt från taktikutvecklingsenheten, TU JAS, i Linköping.

Kvalificerat motstånd både i luften och på marken

Under Ace får stridspiloterna, under ett och samma flygpass, samordna sitt flygföretag med omkring 30 plan från sju andra länder, samtidigt som man möter en motståndare om cirka 30 flygplan i luften, med ett antal olika flygplanstyper. Och efter varje flygpass sker en noggrann utvärdering av varje pilots uppträdande och handlingar. Utöver detta får piloterna även öva lufttankning, utsättas för ”störd” radio- och radarmiljö samtidigt som de ska bekämpa mark- och sjömål.

Förutom hotet från motståndarna i luften finns även avancerade hot på marken i form av norska, tyska och amerikanska luftvärnsförband utgrupperade runt om i norra Sverige.