EUTM Mali 17 redo för insats

I år tar Luftstridsskolan över ansvaret för det svenska bidraget i den EU-ledda utbildningsinsatsen EUTM Mali (European Union Training Mission Mali). Den nionde februari gjorde den första kontingenten från förbandet en formell avanmälan för Luftstridsskolans chef. Nu går de in i en två veckor lång karantän innan det är dags för avfärd.

Personal som ingår i EUTM Mali 17 står uppställda framför chefen för luftstridsskolan överste Robert Nylén.
Personal som ingår i EUTM Mali 17 står uppställda framför chefen för luftstridsskolan överste Robert Nylén. Foto: Ella Nordström/Försvarsmakten

Luftstridsskolan har i ett och ett halvt år framöver i uppdrag att skicka personal till insatsen och genomföra utbildningar tillsammans med andra länder för de maliska styrkorna. Varje styrka som Luftstridsskolan sätter samman består av åtta soldater, officerare och specialistofficerare med olika specialområden. De maliska styrkorna kommer bland annat få utbildningar i grundläggande stridsteknik, vapenhantering och internationell humanitär rätt. De svenska instruktörerna har alla en mångårig erfarenhet av att utbilda soldater och flera har varit på utlandsmissioner tidigare.

Efter den två veckor långa karantänen på svensk mark så går resan ner till Mali och staden Koulikoro, cirka 60 kilometer utanför huvudstaden Bamako. Där kommer de att spendera drygt sex månader innan de lämnar över till nästa styrka från Luftstridsskolan.

− Eftersom det varit väldigt osäkert om vi skulle komma i väg på grund av rådande situation så känns det skönt att det äntligen börjar närma sig. Vi är väl förberedda och redo att ta oss ann detta uppdrag. Att åka på utlandsmission är utmanande och man får möjligheten att helt fokusera på det uppdrag man har framför sig, säger major Daniel Andreassen, kontingentschef för EUTM Mali 17.

Utbildningsinsatsen genomförs av EU på förfrågan från Mali. Målet med insatsen är att bistå Mali genom utbildning och rådgivning av dess väpnade styrkor i syfte att stärka landets förmåga att hantera sina säkerhetsutmaningar. I insatsen deltar cirka 700 personer från 29 nationer. Försvarsmakten påbörjade insatsen första kvartalet 2013. Luftstridsskolan tar över uppgiften som uppsättande förband från Skaraborgs flygflottilj, F 7.

− Detta är en viktig och långsiktig insats för Luftstridskolan och Försvarsmakten.  Som chef för Luftstridskolan är jag stolt över vår personal som frivilligt genomför denna insats i en osäker del av världen. Personalen från Luftstridsskolan kommer att göra skillnad och bidra till en ökad säkerhet och stabilitet i landet, säger Luftstridsskolans förbandschef överste Robert Nylén.