Samövning vid Östersjöinloppen

Genom att snabbt flytta förmåga att bekämpa sjömål med tung kustrobot kan men kontrollera viktiga kustavsnitt. Helikoptrar kan upptäcka mål som ytstridsfartyg eller som, vid det här tillfället, tung kustrobotenhet kan bekämpa. Detta övade Helikopterflottiljen och Tredje sjöstridsflottiljen på vid de strategiskt viktiga Östersjöinloppen.

Genom att kombinera sjöoperativa helikoptrar med landbaserad robotenhet kan man snabbt flytta kvalificerad sjömålbekämpningsförmåga.
Genom att kombinera sjöoperativa helikoptrar med landbaserad robotenhet kan man snabbt flytta kvalificerad sjömålbekämpningsförmåga.
Genom att kombinera sjöoperativa helikoptrar med landbaserad robotenhet kan man snabbt flytta kvalificerad sjömålbekämpningsförmåga. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Genom att snabbt flytta förmåga att bekämpa sjömål med tung kustrobot kan men kontrollera viktiga kustavsnitt. Helikoptrar kan upptäcka mål som ytstridsfartyg eller som, vid det här tillfället, tung kustrobotenhet kan bekämpa. Detta övade Helikopterflottiljen och Tredje sjöstridsflottiljen på vid de strategiskt viktiga Östersjöinloppen.
Genom att kombinera sjöoperativa helikoptrar med landbaserad robotenhet kan man snabbt flytta kvalificerad sjömålbekämpningsförmåga. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Från vänster, John Theander chef för 31.korvettdivisionen, Per Edling, chef för 3.sjöstridsflottiljen och Niklas Wiklund som är chef för 3.helikopterskvadronen.
Från vänster, John Theander chef för 31:a korvettdivisionen, Per Edling, chef för Tredje sjöstridsflottiljen och Niklas Wiklund som är chef för tredje helikopterskvadronen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har försämrats. Östersjöinloppen är strategiskt viktiga av flera anledningar, ett exempel är att länderna i området är beroende av fungerande transporter oavsett säkerhetsläge. På Östersjön rör sig därför ständigt örlogsfartyg från ett stort antal nationer vilket bidrar till att göra framtiden oförutsägbar. Den svenska Försvarsmakten är under tillväxt och utveckling men jobbar ständigt för att kunna möta eventuella framtida hot. Det är viktigt att öva förmågor och funktioner redan i dag för att skapa en tröskeleffekt.

Genom att snabbt flytta förmåga att bekämpa sjömål med tung kustrobot kan men kontrollera viktiga kustavsnitt. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Var som helst i Sverige

En betydelsefull förmåga vid en kris eller krig är att snabbt flytta förmågan att bekämpa sjömål, vart som helst i Sverige. Det var vad som övades i sydvästra Skåne tidigare i veckan med helikoptrar och landbaserad tung kustrobot. Niklas Wiklund som är chef för Tredje helikopterskvadronen förklarar syftet med övningen:

– Våra sjöoperativa helikoptrar bidrar med stora sensorräckvidder och genom att kombinera de olika egenskaperna som helikopter 14 och 15 har, så kan vi upptäcka mål med radar eller olika optiska hjälpmedel, som snabbt kan föras över till vapenbärare, i det här fallet robotenheten.

Dold gruppering

Förutom att snabbt kunna förflytta sig kan både helikopterskvadronen och 311:e robotenheten gruppera dolt. Av praktiska skäl grupperade de båda enheten tillsammans men i ett skarpt läge skulle man gruppera enskilt. John Theander är chef för 31:a korvettdivisionen som förutom fartyg även innehåller 311:e robotenheten berättar om enheten:

– Robotenheten är ett lastbilsburet landgående förband med sjömålsrobotkapacitet. De är en vapenbärare som är både svår att upptäcka och att veta var den befinner sig.  Samtidigt vill jag vara tydlig med skillnaden mellan ett ytstridsfartyg och Robotenheten. Kombinationen av robotenhet och helikopter, som vi övade här, kan inte ersätta fartyg men däremot komplettera och förstärka. Våra ytstridsfartyg kan lösa komplexa uppgifter i alla konfliktnivåer, inte minst den sjöövervakning som vi ständigt genomför.

Genom att snabbt flytta förmåga att bekämpa sjömål med tung kustrobot kan men kontrollera viktiga kustavsnitt. Helikoptrar kan upptäcka mål som ytstridsfartyg eller som, vid det här tillfället, tung kustrobotenhet kan bekämpa. Detta övade Helikopterflottiljen och Tredje sjöstridsflottiljen på vid de strategiskt viktiga Östersjöinloppen.
Målinformationen från helikoptrarna matas in i robotarnas eldledning. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Effektiv samverkan

Chefen för Tredje sjöstridsflottiljen, kommendör Per Edling besökte övningen och var både nöjd och imponerad över hur väl kombinationen helikopter och vapenbärare fungerar:

– Överföringen av måldata gick snabbt och helikoptrarna är utmärkta spaningsplattformar. Det gäller både helikopter 14 med spaningsradarn med även den mindre helikopter 15 med sina kraftfulla optiska hjälpmedel. Tillsammans med robotenheten utgör de ytterligare en faktor som en motståndare måste ta hänsyn till.