Flygbassoldater slutövar tillsammans med Gripenflygplan

Sedan slutet av förra veckan har Luftstridsskolans 52:a flygbaskompani varit baserade på den civila flygplatsen i Borlänge. Där har soldater, officerare och värnpliktiga övat tillsammans i syfte att genomföra en slutövning för rekryterna. Under måndagen fick de hantera landningar med både Jas 39 Gripen och skolflygplanet SK 60.

Erling Holst och Tilda Tolhammar på plats i Borlänge där de deltar i 52:a flygbaskompaniets slutövning. Bakom dem sker snabbtankning med åtta Jas 39 Gripen.
Rekryterna Erling Holst (R3-soldat) och Tilda Jolhammar (flygterminalsoldat) på plats i Borlänge där de deltar i 52:a flygbaskompaniets slutövning. Bakom dem sker snabbtankning med åtta Jas 39 Gripen. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Jas 39 Gripen står redo att lyfta efter genomförd snabbtankning.
Jas 39 Gripen står redo att lyfta efter genomförd snabbtankning. Foto: Stefan Carlsson/Dalaflyget
Snabbtankning pågår av skolflygplanet SK60.
Snabbtankning pågår av skolflygplanet SK60. Foto: Paul Bergström/Försvarsmakten

Det var på fredagen den 15 maj som kompaniet fick i uppgift att förflytta sig från Uppsala till den civila flygplatsen i Borlänge. Flygbaskompaniet har som uppgift att driva en militär flygplats vilket innefattar en mängd olika områden. Bland annat ska de kunna skydda flygplatsen, tanka och lasta olika flygplan samt bedriva räddningstjänst och fälthållningsarbete. De rekryter som sedan september förra året gjort sin värnplikt vid Luftstridsskolan har under andra halvan av sin utbildning blivit specialiserade mot olika befattningar. De som har befattningar inom flygbaskompaniet gick övade i sina respektive roller tillsammans med anställda soldater och officerare.

– Det har varit jättekul att öva tillsammans med erfarna soldater och officerare. Det är en bra stämning och man känner sig verkligen som en del i gruppen, säger Lova Sahlin som är värnpliktig flygterminalsoldat.

Lova har under sin utbildning fått lära sig terminal- och godstjänst, fått förarbevis på olika fordon som används för att lasta i och ur flygplan utöver att hon även lärt sig grunderna inom grundläggande soldattjänst som vapenhantering och strid. Nu står hon intill flygfältet i Borlänge där kompaniet upprättat en tillfällig bas och gör tyngdpunktsberäkningar på de olika fordonen de har till förfogande. Hon visste inte riktigt vad hon skulle vänta sig innan hon påbörjade sin värnpliktsutbildning som flygterminalsoldat. Men i dag vet hon att det är just det här hon vill jobba med.

– Jag har redan sökt anställning på plutonen så jag kommer att vara kvar. Jag trivs så bra och terminaltjänsten är väldigt intressant och det finns mycket att lära sig inom området. Det var mycket mer omfattande än vad jag trodde, säger hon.

 Jas 39 och SK60 deltar i övningen

Ute på flygplatsen pågår febril aktivitet. Vilken minut som helst kommer åtta Jas 39 Gripen in för att snabbtanka. Markpersonalen måste vara redo med alla förberedelser för att momentet ska flyta på så smidigt som möjligt. Erling Holst är värnpliktig R3-soldat (Räddning, röjning och reparation) och han befinner sig just nu i väntläge tillsammans med sina kollegor i fall att något oväntat skulle hända. Som R3-soldat fyller han nämligen bland annat rollen som brandman på flygplatsen. Exempelvis har de under helgen övat på att rädda personer från en trafikolycka.

– Det är jätteroligt att få öva på det här viset, nu får man verkligen sätta sina kunskaper på prov, säger han.

Även Erling är så pass nöjd med utbildningen och befattningen att han vill stanna kvar och ta anställning som R3-soldat.

– Utbildningen överträffade helt klart mina förväntningar. Den vanliga soldattjänsten som många kanske förknippar med Försvarsmakten lockar inte mig så mycket, därför har min befattning varit helt perfekt. Dessutom verkar det vara en bra arbetsplats och jättetrevliga kollegor, säger han.

Plötsligt hörs ett dovt mullrande och åtta Jas-plan ger sig tillkänna bland molnen. Nu gäller det att tillämpa de kunskaper de samlat in under de senaste månaderna. Senare under dagen väntar fler landningar, då med skolflygplanet SK60.

Lova Sahlin och Edvin Berg, båda värnpliktiga flygterminalsoldater, på plats i Borlänge under slutövningen.
Lova Sahlin och Edvin Berg, båda värnpliktiga flygterminalsoldater, på plats i Borlänge under slutövningen. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Tilda Tolhammar, värnpliktig flygterminalsoldat, äter lunch utanför det tält som de bott i under slutövningen.
Tilda Tolhammar, värnpliktig flygterminalsoldat, äter lunch utanför det tält som de bott i under slutövningen. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Värnpliktig säkerhetssoldat förbättrar maskeringen under deras slutövning i Älvdalen.
Rekryterna som inte tillhör flygbaskompaniet har haft sina slutövningar på andra platser. Säkerhetssoldaterna har exempelvis övat i Älvdalen. På bilden förbättrar en värnpliktigt säkerhetssoldat sin maskering. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Säkerhetssoldater bevakar från deras skjutställning i Älvdalen.
Säkerhetssoldater bevakar från deras skjutställning i Älvdalen. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Säkerhetssoldater under ett stridsmoment i Älvdalen.
Säkerhetssoldater under ett stridsmoment i Älvdalen. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Det gäller att vila så fort tillfälle ges. Säkerhetssoldaterna på bilden befinner sig i ett bakre läge samtidigt som deras kamrater bevakar det område de fått i uppgift att försvara.
Det gäller att vila så fort tillfälle ges. Säkerhetssoldaterna på bilden befinner sig i ett bakre läge samtidigt som deras kamrater bevakar det område de fått i uppgift att försvara. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

 Luftstridsskolans rekryter övar på flera platser

Det var under våren som Försvarsmakten fattade beslut om att ställa in den stora Försvarsmaktsövningen Aurora 20. Inom ramen för övningen skulle även rekryternas slutövning genomföras vilket är en del av grundutbildningen och ett delmål för att kunna krigsplacera personalen efter utbildningen. För att kunna fullfölja rekryternas grundutbildning genomför Luftstridsskolan därför mindre slutövningar på olika platser. De som går mot att bli säkerhetssoldater och stabsassistenter övar i Älvdalen, R3- och flygterminalsoldater övar i Borlänge och de som går en förberedande officersutbildning mot luftbevakare övar i Uppsalatrakten.