Stridsbåt 90 firar 30 år

Under högtidliga former på Haninge garnison firades idag att stridsbåten varit i tjänst i 30 år. En båt som bidragit till att utveckla amfibieförbanden till vad de är idag.

Stridsbåt 801 var den första stridsbåt som levererades till Försvarsmakten. Från och med den 4 oktober utgör den nu monument innanför grindarna på Haninge garnison. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Under dagen genomfördes föredragningar om stridsbåtens utveckling och betydelse för amfibieförbandens utveckling. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Chefen för Amfibieregementet med inbjuda gäster under firandet av stridsbåten 30 år. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Marinchef konteramiral Jens Nykvist talade under invigningen av det nya stridsbåtsmonumentet. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Delar ur andra amfibiebataljonen under invigningstal av marinchefen. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Ställföreträdande marinchef flottiljamiral Anders Olovsson under förevisning av amfibieförbandens båtpark. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Stridsbåt 90 HSM (halv skyddad moderniserad) förevisades under firandet av stridsbåten 30 år. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Idag den 4 oktober 2019 är det exakt 30 år sedan den första stridsbåten levererades till Försvarsmakten och dåvarande Vaxholms kustartilleriregemente, KA 1. Försvarets materielverk med Dockstavarvet var de som stod för konstruktionen och byggandet, och personalen ur dåvarande kustjägarskolan var de som testade de olika lösningarna i skärgården. Efter många turer och tester byggdes stridsbåt 801 som fick namnet Helge. I och med 801 sattes grunden till stridsbåt 90 H.

Heldagsfirande på Haninge garnison

Under dagen har gäster som marinchefen, ställföreträdande marinchefen, nuvarande och tidigare regementschefer, företrädare från Försvarets materielverk, verkställande direktören för Dockstavarvet och annan personal som aktivt deltagit i utvecklingen av stridsbåten kunnat ta del av föreläsningar, förevisningar samt invigning av stridsbåtsmonumentet inne på Haninge garnison Berga.

– Stridsbåten har, och kommer även i framtiden, betyda oerhört mycket för amfibieförbandens utveckling. Utan stridsbåten hade amfibiekåren varit ett annat förband än vad det är idag. Det är stridsbåten och den miljö som den är framtagen för som gör amfibieförbanden unika, säger överste Patrik Gardesten chef för Amfibieregementet.

I firandet av stridsbåten deltog även Dockstavarvets verkställande direktör, det varv vid Höga kusten som levererat stridsbåtar under en lång till Försvarsmakten och amfibiekåren.

– Jag kan bara instämma i att stridsbåten har betytt mycket för utvecklingen, och då inte bara av amfibieförbanden, utan även för oss på  Dockstavarvet och samhället Docksta, säger Anders Hellman verkställande direktör för Dockstavarvet.

Marinchefen invigde nytt monument

I närvaro av andra amfibiebataljonen och inbjudna gäster invigde marinchefen stridsbåt 801 Helge, som nu utgör monument innanför grindarna på Haninge garnison.

– Flera före mig har lyft fram stridsbåtens unikhet och förmågor. Därför vill jag passa på att lyfta fram er, personalen. Utan er är plattformen ingenting, inledde marinchefen sitt tal med och fortsatte:

– Stridsbåten utgör idag en ikon i Försvarsmakten och det samhället vi är satta att försvarar, och jag kan konstatera att, så länge vår skärgård ser ut som den gör kommer vi alltid ha behov av att förflytta amfibieförbandens vassa krigare, med skarpa girar, i vår skärgård, säger konteramiral Jens Nykvist marinchef.

Dagen avslutades med en förevisning av amfibiekårens båtpark där bland annat stridsbåt 90 HSM (halv skyddad moderniserad) förevisades. En nybyggd plattform som är byggd för strid i skärgården. Mer om detta i kommande artikel.