Övningen Bold Quest förstärker det finsk-svenska försvarssamarbetet

Det bilaterala försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige har fördjupats under de senaste åren. I övningen Bold Quest 19.1 ligger fokus på att utveckla, testa och demonstrera den tekniska och metodmässiga interoperabiliteten hos människor och system för ledning, samband, underrättelse- och säkerhetstjänst samt gemensam eldgivning.

Under övningen Bold Quest 19.1 deltar personal från bland annat Artilleriregementet och Högkvarteret. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Övningen Bold Quest 19.1 ingår i en multilateral övningsserie. Flera moment övas dock inom ramen för det bilaterala finsk-svenska samarbetet. (Arkivbild) Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
Under Bold Quest 19.1 deltar flera länder och organisationer. Förutom Sverige deltar bland annat personal från Norge och USA. Foto: Finska försvarsmakten

I dag genomförs finska och svenska försvarsgrens- och förbandsövningar som normal årlig verksamhet. Övningarna innebär allt från krigsspel till kombinerad brigadnivåutbildning. Syftet med Bold Quest är att öva områdena ledning, samband, underrättelse- och säkerhetstjänst samt gemensam eldgivning. Övningen är multinationell men ryms väl i det finsk-svenska försvarssamarbetet med bland annat gemensamma övningsmål. – I Bold Quest 19.1 har vi kunnat öva med svenskar och potentiella andra partners med både teknik och metoder för gemensam verkan och kompabilitet inom våra respektive områden. Vår interoperabilitet har förbättrats men det finns fortfarande arbete att göra, säger finska försvarsmaktens operationschef, generallöjtnant Eero Pyötsiä.

Chefsmöte i det finsk-svenska försvarssamarbetet.
Under Bold Quest träffades även de högsta företrädarna för det finsk-svenska försvarssamarbetet för att diskutera den strategiska utvecklingen för samarbetet. Foto: Finska försvarsmakten

– Syftet med det finsk-svenska samarbetet är att ha beredskap och förmåga att arbeta tillsammans. Bold Quest 19.1 hjälper oss i detta arbete ", säger operationschefen, Försvarsmakten, viceamiral Jan Thörnqvist som just nu besöker övningen.

Bold Quest 19.1 avslutas torsdag den 22 maj. Därefter kommer deltagarna att utvärdera erfarenheterna från övningen som bland annat ligger till grund för fortsatt utvecklingen av förmågor som kommer att prövas i nästa försvarsmaktsövning - AURORA 20.

– Fokus ligger för närvarande på vår interoperabilitet och dessutom att kunna genomföra gemensamma insatser. Övningen ger oss underlag för att besluta vad vi ska uppnå, hur vi ska mäta det och hur vi uppnår förmågan tillsammans, säger chefen för förbandsproduktionsenheten vid produktionsstaben, generalmajor Anders Callert