Fredag den 17:e maj, solen skiner och 126 soldater från första utbildningskompaniet har precis muckat efter tio månaders grundutbildning på Amfibieregementet.

Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Under sina tio månader vid Amfibieregementet har soldaterna genomfört militär grundutbildning och fortsatt soldatutbildning och befattningsutbildning, där de bland annat har utbildats till robotsoldater, amfibieskyttesoldater, kommissarier och samband-ledningssoldater.

– Idag muckar 126 av de totalt 181 soldater som ryckte in på Berga i augusti 2018. Av de 126 som nu avslutat sin utbildning väljer 103 personer att fortsätta sitt engagemang inom Amfibieregementet. Det är ett bra tillskott till våra krigsförband och ett kvitto på att den utbildning som vi bedriver håller hög kvalité. I förlängningen innebär det förhoppningsvis att vi också får fler som söker till officer- och specialistofficersprogrammet, säger kapten Max Ulleberg, chef för första utbildningskompaniet vid utbildningsbataljonen på Amfibieregementet.

Grundutbildning på Amfibieregementet är intensiv. Under de tio månaderna har rekryterna bland annat genomför skyddsvaktsutbildning, tre veckors vinterutbildning, högvakt och olika utbildningskontroller, exempelvis övning Thorleif och övning Amfibie. Båda övningarna är mycket krävande och testar soldaternas kunskap och vilja.

– Unikt för denna utbildningsomgång är att samtliga som startade övning Thorleif och övning Amfibie gick i mål. Mig veterligen har det aldrig hänt förut. Soldaterna har arbetat hårt och vi har haft ett stort engagemang från samtliga instruktörer, vilket har bidragit till det goda utfallet, säger Max Ulleberg.

Om ytterligare några veckor muckar även de tio soldater som utbildats till tekniker, mekaniker och båtförare. Deras utbildningar är mer omfattande och det krävs därför fler veckor för att soldaterna ska nå rätt nivå för att kunna lösa sina uppgifter i händelse av kris eller krig.