Militär själavård under övning

För personalen vid flygbasen i Vidsel fanns det under fredagen möjlighet att närvara vid ett korum som genomfördes av fältprästen. Ett korum går att beskriva som en militär gudstjänst och är ett av många moment som ingår i Flygvapenövning 19.

Fältpastor David Rönnlund genomför ett korum för personal vid flygbasen i Vidsel under Flygvapenövning 19.
Fältpastor David Rönnlund genomför ett korum för personal vid flygbasen i Vidsel under Flygvapenövning 19. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Att arbeta inom Försvarsmakten är spännande, omväxlande och utvecklande. Vi ställs ständigt inför utmaningar, stora som små, som vi löser tillsammans.

Men vår verksamhet innebär också att vi kan hamna i extremt svåra situationer som ställer höga krav på individen. I sådana lägen finns det ofta behov av att tala med någon om hur man känner och vad man tänker kring det som hänt eller komma skall.

Hos all förband finns förbandspastorer som har till uppgift att arbeta med det som kallas för militär själavård. Pastorerna inom Försvarsmakten tillhör Svenska kyrkan men utgår från ett interreligöst perspektiv vilket innebär att de arbetar över religonsbegränsningarna. Arbetet utgår från den religiösa mångfald som finns i Sverige och stöd finns att få oavsett tro.

Själavårdsarbetet innefattar även områden som krisstöd samt etik- och moralfrågor. Det mångfacetterade stöd som Försvarsmaktens fältpastorer erbjuder är en uppskattad resurs inom organisationen.

Lika självklart som att vi övar på luftstrid, ledning och basförmåga så tränar vi även på moment inom militär själavård. Alla delar inom organisationen bidrar till helheten och i slutändan den operativa effekten.