Flygande ambulans i beredskap under övning

Arméövning 19 och flygvapenövning 19

För första gången i Sverige har Försvarsmakten en egen flygande ambulans, en så kallad Medevac-helikopter, i beredskap dygnet runt under de båda stora övningarna i Norrland. Det är två stycken helikopter 16 Blackhawk som delar uppgiften.

Kabinen i en MEDEVAC helikopter är en krävande arbetsplats. Läkare och sjuksköterska får arbeta stående på knä. Foto: Stefan Kalm/Försvarsmakten
Nina Ahlander och Simon Qvist har tillbringa många timmar framför kartan på övningsområdet innan beredskapen börjar. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Helikoptrarna står redo att lösa skarpa uppgifter från och med den 18:e mars och kommer att vara viktiga resurser under årets arméövning och flygvapenövning som båda pågår paralellt fram till och med den 27:e mars. En helikopter står i beredskap och den andra är i reserv. Båda har dock samma utrustning, ”skidor” för att lättare kunna landa på snö och medicinsk utrustning motsvarande minst vad som finns i en akutambulans.

Förutom den ordinarie besättningen på fyra personer finns också en läkare och en sjuksköterska ombord för att omgående kunna påbörja behandling av patienten redan under transporten till ett sjukhus. Det kan till exempel handla om att stoppa blödningar, rensa luftvägar, söva och koppla till respirator samt naturligtvis ge smärtlindring.

Tidvis tjänstgörande personal

Den medicinska personalen, sju totalt under övningen, är tidvis anställd personal vid helikopterskvadronerna i Luleå och Linköping. De har civila jobb inom sjukvården men tjänstgör i Försvarsmakten några veckor om året och har tränat på att arbetat i den mycket speciella miljö som en helikopterkabin är.

– Det är samma bemanning och typ av medicinsk utrustning som vi använde när vi flög Medevac i Afghanistan 2013-2014, berättar piloten Simon Qvist.

För att kunna upprätthålla beredskap dygnet runt krävs förutom sjukvårdspersonalen två besättningar som byter av varandra, totalt åtta personer, två planeringsofficerare och två tekniker. Det går att klara sig med en så minimal bemanning under en kortare period och när man får logistikstöd från armé- och flygvapenövningarna.

Direkt från SOS Alarm

Är olyckan framme kommer larmet direkt från SOS Alarm till piloten, planeringsofficeren och till en luftrumssamordnare på flygvapenövningen vars uppgift blir att hålla borta alla annan flygtrafik från det aktuella området.  Övningsområdet är stort men från Luleå där helikoptrarna är stationerade ska alla delar av området kunna nås inom en timmes flygtid. Från skadeplatsen är det närmaste väg till lämplig vårdinrättning som gäller.

– Vi har förberett med uppgifter och detaljkartor över alla vårdinrättningar som kan bli aktuella. De är uppdelade på fyra kategorier, "Role 1-4", och vart vi tar patienten beror på skadans art, säger planeringsofficer Nina Ahlander.

"Role 1" för enklare skador är vårdcentraler och "Role 4" är Umeå Universitetssjukhus. Det behöver inte handla om olycksfall. Det kan också vara förfrysningsskador eller hastiga sjukdomsfall som till exempel brusten blindtarm så det gäller att vara förberedd på det mesta. När övningen drar igång inleder besättningarna med att göra några flygningar för att lära känna området och också friska upp kunskaperna i det speciella med att landa i snö, viket ger mycket begränsad sikt. 

I själva flygvapenövningen deltar NH90 helikoptrar, både finska och svenska (helikopter 14)  med möjlighet till flera olika uppgifter; transporter, undsättning av nödställda och också ambulansflyg. Den medicinska personalen som står i skarp beredskap kommer att alternera mellan helikopter 16 och helikopter 14 så att de också blir övade. Dessutom finns en av Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar baserade i området men de måste kunna åka på andra typer av civila uppdrag, som till exempel fjällräddning.  

– Genom att ha en egen Medevac-helikopter i ständig beredskap under övningen ökar vi möjligheten till snabb vård om något skulle hända utan att för den skull belasta räddningsresurserna för det civila samhället, säger Simon Qvist.