Gemensamma ambitioner i skärgårdsövning

Senare i år kommer Amfibieregementet leda en bilateral övning i Stockholms skärgård med namnet Archipelago Endeavour 18. Syftet med övningen är interoperabilitet och samarbete mellan den svenska amfibiekåren och den amerikanska marinkåren. För att få en glimt av övningsområdet och att träffa sin svenska motpart besökte överste Patrick Keane Haninge garnison.

Stridsbåten har flera olika användningsområden och kan bära upp till en halv pluton med fullt utrustade soldater. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
"Man känner sig som 'Röde baronen' till sjöss när man kör stridsbåten", sa överste Patrick Keane. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Överste Peder Ohlsson är chef för Amfibieregementet och har själv en lång bakgrund vid förbandet. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Ventilerna på stridsbåten är primärt till för att lindra sjösjuka. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Förutom skjutfältet utgör stora delar av Utö privata bostäder, butiker och restauranger. På sommaren är ön ett populärt resmål. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Det är en grå och bister vintereftermiddag i början av januari men det typiska snötäcket lyser med sin frånvaro. På Haninge garnison strax utanför Stockholm ligger en stridsbåt förtöjd vid en brygga och väntar på att få gå till sjöss. I dag är dess uppgift att bära en delegation av amerikanska besökare till Utö i Stockholms skärgård. Chefen för den amerikanska delegationen är överste Patrick Keane, sektionschef för planeringssektionen vid de amerikanska marinstyrkorna i Europa och Afrika (US MARFOREUR/AF). När stridsbåten lägger ut får överste Keane möjligheten att köra båten – en möjlighet som väldigt få tackar nej till.
– Stridsbåten är en mycket kapabel plattform, idealisk för Amfibieregementets uppdrag. När man styr båten känns det nästan som om man är ”Röde baronen” på havet, säger Patrick.

Amfibieregementet har genom åren etablerat flera bilaterala och multilaterala samarbeten. På så sätt har amfibiekåren fått nya färdigheter som förmågan att basera stridsbåtar på andra staters amfibiefartyg, genomföra gemensamma landstigningar och att leda och samordna flygunderstöd (Close Air Support - CAS). En av nyckelpartnerna är naturligtvis den amerikanska marinkåren. Senare i år inbjuds delar av marinkåren till en övning i Stockholms skärgård som går under namnet Archipelago Endeavor 18.
– Vi har en fantastisk partner i den svenska försvarsmakten, säger Patrick medan kliver ned från stridsbåtens förarplats. Det finns massor som vi kan lära av varandra. Ett exempel är er erfarenhet av att genomföra manövrar från havet men också i form av er vinterutbildning. Marinkåren lägger stor vikt vid att förbättra sin vinterförmåga i framtiden.

Just nu planeras övningen "Archipelago Endeavor 18". Förhoppningsvis kan även överste Patrick Keane göra ett besök under övningen. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Stridsbåten kryssar mellan kobbar och skär. Några minuter senare kliver delegationen i land på Utö ett par kilometer utanför garnisonen. På ön ligger ett av Amfibieregementets övningsomården. Området etablerades på 1940-talet har anpassats för att passa behovet av amfibiestridskrafter med landstigningsmöjligheter och fält för att öva med stridsvagnar och flygunderstöd.
– Skjutfältet på Utö har enorm potential när det gäller att göra gemensamma stridsövningar och utföra manövrar från havet. Det är en idealisk plats där vi kan öka vår interoperabilitet och stärka vårt samarbete med den svenska amfibiekåren och förhoppningsvis även andra europeiska styrkor i framtiden. Marinkåren som är stationerad i Europa är mycket fokuserat på Norden och möjligheterna att utvidga samarbetet. På det sättet kan vi göra vårt samarbete allt mer ömsesidigt fördelaktigt, säger Patrick.