Nya specialister i fältarbetsfunktionen

Igår tog nio kadetter sin specialistofficersexamen vid Fältarbetsskolan i Eksjö. Efter en 18 månader lång utbildning väntar nu en anställning på Göta ingenjörregemente där de, tillsammans med tre kadetter utbildade vid andra förband, är ett viktigt tillskott till förbandets förmåga.

Kadetter uppställda tillsammans med regementschefen Ing 2 inför examensceremoni specialistofficer fältarbete.
Kadetter uppställda tillsammans med regementschefen Ing 2 inför examensceremoni specialistofficer fältarbete.
Din förmåga att motivera soldaterna i de svåraste av situationer är av avgörande betydelse för att förbandet ska kunna lösa sina uppgifter i såväl fred som krig, sade regementschefen Michael Ginér under examensceremonin. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Omgallonering av kadetter till specialistofficerare
Regementsförvaltaren galonerar om personalen, som byter ut sina kadettvinklar till specialistofficerens stjärna. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Kadetter uppställda tillsammans med regementschefen Ing 2 och chefen Fältarbetsskolan inför examensceremoni specialistofficer fältarbete.
Med på den högtidliga ceremonin var även de blivande specialistofficerarnas nära och kära. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

Det är nio kadetter som med raka ryggar står framför sina nära och kära på den anrika husarmässen i Eksjö denna kväll. Stämningen är högtidlig när regementschefen talar och kadetterna byter sina axelklaffar från kadettens vinklar till förstesergeantens stjärna.

Som specialistofficer har du en central roll att spela på förbandet där du står för fackkunskapen och det direkta ledarskapet. Ni är välkomna hem till en officerskår som präglas av professionalism och stolthet, säger regementschefen Michael Ginér under ceremonin.

Kvällen är slutet på en resa som började för 1,5 år tidigare då kadetterna ryckte in till markstridsskolan i Kvarn. Där utbildades de i grundläggande kunskaper, som att kunna hålla i skarpskjutning, tillsammans med kadetter från övriga arméförband. Efter tolv månader överfördes de sedan till Fältarbetsskolan i Eksjö för att få sin specialinriktning. För fyra av kadetterna innebar det att återvända hem, då de tidigare har tjänstgjort vid regementet.

En fältarbetsofficer är en mångsidig problemlösare varför kadetterna har fått utbildningar i bland annat att bygga broar och skydd, truppföring, fördröjande strid och ammunitionsröjning. Det har alltså varit ett intensivt halvår, men för eleverna också den mest uppskattade delen av deras utbildning.

Att blanda praktik och teori har varit en framgångsfaktor. Vi är ändå i grunden praktiska människor på den här utbildningen. Att ni behandlat oss som framtida kollegor har betytt mycket, berättar kadett Per- Georg Uddgård till sina lärare under utvärderingen av kursen.

Men ett fältarbetsregemente har behov av mer än bara fältarbete, varför regementet till våren får förstärkning av ytterligare tre nyexaminerade specialistofficerare. Två av dessa har gått logistik-utbildning i Skövde med inriktning försörjning respektive sjukvård och en utbildats till markmekaniker i Halmstad. Tillsammans är de tolv specialistofficerarna efterlängtade på förbandet där de har har en viktig uppgift att fylla.