Välkomna hem!

Under torsdagen genomfördes en värdig medaljceremoni för de soldater och officerare från Halmstads garnison, som nyligen kommit hem från insatser i Mali och Afghanistan. Medaljutdelare var chefen för Armétaktiska staben, brigadgeneral Fredrik Ståhlberg och försvarsminister Peter Hultqvist.

Chefen för Armétaktiska staben, brigadgeneral Fredrik Ståhlberg och försvarsminister Peter Hultqvist delade ut medaljerna. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Elva från Mali och 24 från Afghanistan, välkomnades hem. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Kontingentschefen Mikael Beck för befäl över FS 33 för sista gången. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
De som kommit hem från Mali kändes igen på de blå FN-baskrarna. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Arméns musikkår var på plats i Halmstad för ceremonin. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Personal från garnisonen, Arméns musikkår, Fredsbaskrarna och anhöriga flankerade de hemkomna, och fyllde stora delar av Luftvärnsregementets kaserngård.
– Välkomna hem efter månader av ovärderliga insatser, sa Peter Hultqvist. Ni har gjort en storslagen uppgift inte bara för stabilitet och säkerhet i de länder ni har varit utan även för säkerhet och stabilitet här hemma.

Försvarsministern beskrev en omvärld som på många sätt är mer osäker än på länge.
– Sverige är inte isolerat. Vad som händer på helt andra platser får direkta konsekvenser här hemma. Det blev för oss inte minst tydligt med den flyktingsituation vi fick att hantera hösten 2015 och som vi fortfarande hanterar. Det är i det ljuset ni ska se den insats ni har gjort. När andra länder blir säkrare och mer stabila blir även Sverige ett bättre land att leva i. För detta ska ni känna min och regeringens tacksamhet, sa Peter Hultqvist.

De nyligen hemkomna har gjort en stor insats men insatsen har också ett personligt pris.
– Ni har fått erfarenhet, kamratskap, uppskattning och respekt, men ni har också investerat i tid, ansvar och träning, konstaterar Fredrik Ståhlberg. Det har också inneburit hot och risker, vistelse i hårt klimat och tuffa beslut. Det ni gör är svårt och därför är ni utvalda och tränade för detta. Det är inte vem som helst som får förtroendet.

Anhöriga – en viktig del av insatsen

De nyligen hemkomna har varit saknade och efterlängtade av både arbetskamrater och anhöriga. Utan ”hemmafronten” är det svårt att leverera i insatsen.
– Tack till alla er anhöriga som lånat ut era nära och kära till ett krävande uppdrag, betonade Fredrik Ståhlberg. Ni har varit en helt avgörande del i insatsen genom ert stöd, era tankar och er trygghet.

På kaserngården när novembervinden blåser snålt är ryggarna raka och blickarna klara. Stoltheten går inte att ta miste på. Försvarsministern uppehöll sig också vid stolthet i sina ord till de hemkomna:
– Det ni gjort i Afghanistan och Mali gör avtryck långt bortom Kabul, Mazar-e-Sharif, Stockholm och Halmstad. När jag träffar mina kollegor från Europa och övriga världen berättar de för mig om vilka ovärderliga kompetenser våra svenska soldater och officerare har. Men det är inte till mig berömmet ska riktas. Det är med stolthet jag nu vidarebefordrar det till er. Jag hoppas att ni känner det, er insats är viktig!
– Ni har med er insats gjort skillnad, understryker Fredrik Ståhlberg. Ni har hedrat många genom insatsen, framförallt alla de människor som ni direkt och indirekt hjälpt i krigshärjade länder!