Ronnebypaketet invigt

I Helikopterflottiljens nya hangarer på Ronneby Garnison invigdes den 20:e oktober den sista etappen av Ronnebypaketet – Försvarsmaktens största infrastruktursatsning på många årtionden.

Chefen för Ronneby Garnison överste Lars Bergström lämnade över den symboliska guldnyckeln till de nya hangarerna till chefen för Helikopterflottiljen överste Peder Söderström.
Chefen för Ronneby Garnison överste Lars Bergström lämnade över den symboliska guldnyckeln till de nya hangarerna till chefen för Helikopterflottiljen överste Peder Söderström.
Chefen för Ronneby garnison överste Lars Bergström lämnade över den symboliska guldnyckeln till de nya hangarerna till chefen för Helikopterflottiljen överste Peder Söderström. Foto: Jerry Lindbergh/Försvarsmakten
Överbefälhavare Micael Bydén, Fortifikationsverkets generaldirektör Urban Karlström (till vänster) och FMV:s chef för anskaffning och logistik Christer Sundin (till höger) klippte invigningsbandet som spänts upp mellan en Helikopter 15 och en Jas 39 Gripen.
Överbefälhavare Micael Bydén, Fortifikationsverkets generaldirektör Urban Karlström (till vänster) och FMV:s chef för anskaffning och logistik Christer Sundin (till höger) klippte invigningsbandet som spänts upp mellan en helikopter 15 och en Jas 39 Gripen. Foto: Jerry Lindbergh/Försvarsmakten

Ronnebypaketet har kostat cirka 900 miljoner kronor och innehåller bland annat ett nytt incidentområde för F 17, nya helikopterhangarer, nytt flygledartorn, ny drivmedelsanläggning och ny platta för tunga transportflygplan såsom C-130 Hercules och C-17 Globemaster.

– Med denna satsning har vi verkligen skapat en garnison för framtiden, säger garnisonschef Lars Bergström, som tillika är flottiljchef på Blekinge Flygflottilj, F 17.

Lars Bergström pekar på att inte mindre än tre för Försvarsmakten viktiga och efterfrågade förmågor har stärkts i och med Ronnebypaketet.

– Vi har nu fått en ännu rationellare incidentberedskap med våra stridsflygplan, vilket är viktigt eftersom F 17:s geografiska läge gör att huvuddelen av denna beredskap utgår härifrån. Vidare kan nu alla förband i södra Sverige använda F 17 som ett nav för strategiska transporter när de behoven uppstår. Och sist men inte minst finns nu fantastiska förutsättningar för garnisonen att på ett bra sätt ska kunna basera sjöoperativa helikoptrar för bland annat ubåtsjakt, säger Lars Bergström.

För Helikopterflottiljen ger de nya hangarerna - med sina 26 300 kvadratmeter inomhusyta - plats för nio helikopter 14, åtta helikopter 15 och 200 arbetsplatser. Takhöjden i hangarerna är 17 meter, vilket ger möjlighet att sköta allt helikopterunderhåll inomhus.

Att Ronneby garnison skulle byggas ut beslutade riksdagen redan 2004. Först 2013 tog dock regeringen beslut om att tillskjuta ekonomiska medel så att upphandlingen kunde starta. Då hade en ny beredskapsbyggnad redan brutits ur paketet och denna stod klar 2012. Det nya flygledartornet och transportplattan invigdes 2016.

– Värt att notera är att all byggnation och installation av komplicerade system har genomförts enligt plan, utan fel, förseningar eller fördyringar. Detta tack vare en mycket bra myndighetssamverkan och många fantastiska enskilda medarbetare, säger Lars Bergström.