Varselgult och grönt samarbete i Örsundsbro

I Örsundsbro mellan Enköping och Uppsala pågår under Försvarsmaktsövning Aurora 17 ett samarbete mellan Trafikverket och personal ur 224:e ingenjörkompaniet från Göta ingenjörregemente i Eksjö.

Personal från Trafikverket samverkar med soldaterna under konstruktionen av den tillfälliga bron.

I Örsundsbro mellan Enköping och Uppsala pågår under Försvarsmaktsövning Aurora 17 ett samarbete mellan Trafikverket och personal ur 224:e ingenjörkompaniet från Göta ingenjörregemente i Eksjö.
Personal från Trafikverket samverkar med soldaterna under konstruktionen av den tillfälliga bron.

I Örsundsbro mellan Enköping och Uppsala pågår under Försvarsmaktsövning Aurora 17 ett samarbete mellan Trafikverket och personal ur 224:e ingenjörkompaniet från Göta ingenjörregemente i Eksjö.
Slutmontage av Trafikverkets reservbro modell compact 200 byggd av personal ur Göta Ingenjörregemente. Foto: Johan Ståhl/Försvarsmakten
Personal från Trafikverket samverkar med soldaterna under konstruktionen av den tillfälliga bron.

I Örsundsbro mellan Enköping och Uppsala pågår under Försvarsmaktsövning Aurora 17 ett samarbete mellan Trafikverket och personal ur 224:e ingenjörkompaniet från Göta ingenjörregemente i Eksjö.
Personal från Trafikverket samverkar med soldaterna under konstruktionen av den tillfälliga bron. Foto: Johan Ståhl/Försvarsmakten

Den ordinarie bron över Örsundaån är i övningsscenariot sprängd och samhället som är spritt längs ån på båda sidorna är nu delat. På den ordinarie brons östra sida har personal ur 21:a ingenjörbataljon upprättat krigsbro 5 som på endast några timmar ger den anfallande brigaden en ny väg över Örsundaån. Samtidigt som de mekaniserande förbanden passerar den nya tillfälliga bron börjar lastbilar anlända med bromaterial till väster om den ordinarie bron.

Lastbilarna och personalen tillhör 21:a ingenjörbataljonen men bromaterialen tillhör trafikverkets kris- och beredskapslager. Materielen kan användas till stöd för samhället men som oftast används vid planerat underhåll av broar eller vid plötsligt uppkomna behov.

– Trafikverket har gott om materiel, reservbroar och mycket annat som kan stödja samhället vid kris men vi har ont om kompetent personal som kan hantera materielen, därför är det utmärkt att samarbeta med Försvarsmakten då vi kan stödja med utrustning och ett fåtal personer och får stöd med övrig personal och tyngre utrustning, säger Mattias Karlsson som är broingenjör och samordnare för dessa frågor inom Trafikverket.

Bra samarbete med trafikverket

Fanjunkare Daniel Zohrab är plutonchef för 3:e ingenjörpluton som har fått uppgiften att upprätta en ny tillfällig förbindelse. Den ska sen lämnas kvar när den snabbt upprättade krigsbro 5 flyttas vidare för nya uppgifter. Hans pluton består i huvudsak av soldater som tjänstgör enligt plikt, det innebär att de tidigare har gjort värnplikt och krigsplacerats vid förbandet.

Plutonchef Fanjunkare Daniel Zohrab.

I Örsundsbro mellan Enköping och Uppsala pågår under Försvarsmaktsövning Aurora 17 ett samarbete mellan Trafikverket och personal ur 224:e ingenjörkompaniet från Göta ingenjörregemente i Eksjö.
Plutonchef fanjunkare Daniel Zohrab. Foto: Johan Ståhl/Försvarsmakten

– Det är kul att se hur väl det fungerar med mina soldater som är pliktpersonal, där vissa gjort värnplikt för upp till tio år sedan efter en repetitionsutbildning under förra hösten. Nu presterar de bra och har snabbt återtagit den kunskap och kompetens de tidigare haft. Även deras inställning är god och de hanterar det bra, att gå från sitt vanliga liv till att tjänstgöra och göra sin plikt här.

– Vi har ett bra samarbete med Trafikverket där de har den huvudsakliga kompetensen på materielen och vi har personal och övrig tyngre utrustning för att bygga den. Alla ingenjörsofficerare är utbildade på denna typ av bro men den används inte till vardags vid förbandet vilket gör samarbetet så värdefullt, avslutar plutonchefen.

Ungefär ett dygn efter att arbetet påbörjades med den tillfälliga reservbron stod den klar, redo att användas både av Försvarsmakten som civilsamhället. Försvarsmaktsövning Aurora 17 fortsätter och 21:a ingenjörbataljon fortsätter stödja brigaden med bland annat sin unika brokompetens.