Stora helikopterbytardagen

Helikoptrar flyttades till tillfälliga baser

När förmågeskedet inleddes under Aurora 17 var det dags för Försvarsmaktens
helikoptrar att lämna sina hemmabaser. Tre skvadroner flyttades under måndagen till tillfälliga baser som iordningställts veckan innan.

Helikopter 16 på väg bort från Malmenbasen under Aurora 17.
Helikopter 16 på väg bort från Malmenbasen under Aurora 17.
Helikopter 16 på väg bort från Malmenbasen under Aurora 17. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Två divisioner med helikopter 16 Black Hawk från Malmen, Linköping, har skjutfältet Villingsberg som sin nya bas under tio dagar.

– Under övningens gång är vi också beredda att flytta på oss till hastigt upprättade reservbaser beroende på vilka uppgifter vi tilldelas och var vi behövs bäst, säger divisionschefen Magnus Hellgren innan han tar sin hjälm i handen och följer efter resten av besättningen som redan gått ut till den väntande helikoptern.

Från Villingsberg kommer de att stödja markförbanden med olika typer av transporter under övningen, främst med att få fram trupp och materiel så nära den övade fiendens linjer som möjligt. För att kunna göra det har en grupp soldater i förväg byggt upp en camp med tältförläggningar och dessutom testat sambandsutrustning för att hålla kontakt med olika staber. En del av dem stannade kvar för att tillsammans med Hemvärnet skydda basen efter att helikoptrarna anlänt.

"Det vi behöver har vi med oss"

En timme efter att helikopter 16 lyfte från sin hemmabas på Malmen dök den första sjöoperativa helikopter 15 från skvadroner i Ronneby upp. Skvadronen ska med helikopter 14 och helikopter 15 använda Malmen som ny bas för att stödja marinen under Aurora 17. Det kan tyckas lätt att byta en militär flygplats mot en annan under Aurora 17, men är det övning så är det övning.

– Vi kommer inte att använda lokalerna på Malmen, det vi behöver har vi med oss. Det spelar egentligen ingen roll var vi står, vi är vana vid att omgruppera till olika platser från tidigare övningar, berättar skvadronchefen Erik Öhrn.

Det som är speciellt med Aurora 17 är att alla enheter flyttar på sig samtidigt, det sätter logistiken på prov. Särskilt för tredje helikopterskvadronen som har sjöoperativa helikoptrar och som därmed måste ha samband med både marinen och flygvapnet.

I tio dagar är sjöoperativa helikopter 14 och helikopter 15, i bakgrunden, baserade på Malmen under Aurora 17.
I tio dagar är sjöoperativa helikopter 14 och helikopter 15, i bakgrunden, baserade på Malmen. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Den del av Helikopterflottiljen som hade längst till Aurora 17 kom från skvadronen i Luleå som med sina helikopter 14, förstärkta med några helikopter 15 från Linköping, stödjer övningsledningen. De står nu på Ärna flygbas utanför Uppsala beredda att utföra persontransporter som inte ingår i något övningsmoment.

Försvarsmaktens helikoptrar står nu beredda, spridda över ett stort geografiskt område. Flest helikoptrar samtidigt blir det under Försvarsdagen på Gärdet i Stockholm söndagen 24 september.