Stridsövningar och midsommarmat – båda delarna lika viktiga

Jobbet som officer, specialistofficer eller sjöman på ett örlogsfartyg innebär inte bara ett omväxlande arbete i skärgårdsmiljö utan också stundtals frånvaro från familj och vänner för övningar och operationer till sjöss. Att upprätthålla beredskap och insatsförmåga, oavsett tid på året, har blivit allt mer viktigt i ett försämrat omvärldsläge. Under juni kommer HMS Stockholm att ha tillbringat närmare tre veckor till sjöss vilket bland annat har inneburit att midsommar firats med den andra familjen, nämligen besättningen ombord.

HMS Stockholms huvuduppgift är sjöövervakning av det svenska sjöterritoriet.
HMS Stockholms huvuduppgift är övervakning av det svenska sjöterritoriet. Foto: HMS Stockholm/Försvarsmakten
Även till sjöss är det mycket trafik en midsommarhelg.
Även till sjöss är det mycket trafik en midsommarhelg. Foto: HMS Stockholm/Försvarsmakten
Lite midsommarmat på däck innan sjöövervakningen fortsätter.
Lite midsommarmat på däck innan sjöövervakningen fortsätter. Foto: HMS Stockholm/Försvarsmakten

David Forslund är som sekond, näst högst ombord, är ansvarig för bland annat personalen ombord:

— I Försvarsmakten talar vi ofta om personalen som den viktigaste resursen. Det blir högst påtagligt ombord på ett örlogsfartyg. De avancerade sensor- och vapensystem som gör fartyget unikt, sköter inte sig själva. En radarbild måste tolkas och vapensystem förberedas. Allt detta blir inte bättre än vad den enskilda operatören klarar av i varje ögonblick. Det är därför mycket viktigt att vi behåller vår utbildade personal. Här måste jag ge beröm till hur besättningen alltid ställer upp för varandra. Även om det sker på midsommarafton då hemlängtan är större än vanligt.

Att mötas till sjöss

Under midsommarhelgen har fartyget befunnit sig inomskärs i Stockholms skärgård. Många är de fritidsbåtar som glatt har vinkat till HMS Stockholm när man mött fartyget. Midsommarafton började med ganska gles båttrafik men under dagen ökade trafiken markant. Trots trängsel framfördes merparten av alla fritidsfartyg med gott sjömanskap och HMS Stockholm vill passa på att tipsa om Försvarsmaktens råd till båtfolk. Där finns handfasta tips om vad man bör tänka på när man möter ett örlogsfartyg som övar eller förflyttar sig i skärgården.

Med hjälp av kikare och radar håller bryggpersonalen utkik.
Med hjälp av kikare och radar håller bryggpersonalen utkik. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

När de flesta fritidsbåtar förtöjt vid bryggor och i naturhamnar passade HMS Stockholm på att ankra för att avnjuta en midsommarbuffé på fartygets däck i den relativt soliga skärgården. Istället för att fortsätta midsommarfirandet efter avslutad måltid lättade patrullfartyget ankar och fortsatte med sjöövervakningen i midsommarnatten. Ungefär halva besättningen jobbar medan andra halvan kan vila. Så fortlöper dygnen i cykler om sex timmar. Sex timmar vakt, följt av sex timmar vila.

Niklas Wiklund är fartygschef på HMS Stockholm.

— När vi är ute till sjöss under den här perioden är vi en omedelbart gripbar militär resurs. Huvuduppgiften för fartyget är övervakning av svenskt sjöterritorium, men den kan snabbt förändras om det skulle behövas, vilket den numera ofta gör. Det kan handla om att övergå till en skarp enskild operation, eller en större operation tillsammans med andra enheter. Det här är ytstridsfartygens stora styrka, att kunna lösa många olika uppgifter och relativt snabbt kunna förflytta sig mellan olika operationsområden.

I stridsledningscentralen sammanställs information från olika sensorer. Niklas Wiklund är fartygschef på HMS Stockholm och den som avgör hur man ska agera.
I stridsledningscentralen sammanställs information från olika sensorer. Niklas Wiklund är fartygschef på HMS Stockholm och den som avgör hur man ska agera. Foto: HMS Stockholm/Försvarsmakten

 Ständiga övningar

Förutom att ständigt vara insatsberedd har ett antal interna övningar genomförts. Besättningen ska upprätthålla olika kompetenser inom ett stort antal områden. Förmågan till att kunna genomföra väpnad strid är givetvis alltid viktigast. En förmåga som Försvarsmaktens existensberättigande vilar på och som därmed ständigt måste övas och utvecklas.

Patrullfartygets stridsuppgift innebär bland annat ytattack och därmed verkan mot sjömål. Övningar har under perioden genomförts både själva men också tillsammans med JAS 39 Gripen i attackflygrollen och stridsledningsflygplanet ASC 890. Dessutom har också luftförsvarsövningar genomförts mot SK 60 flugna av TU JAS i Linköping. Sådana övningsmoment är oerhört värdefulla för att öva hela organisationen ombord och ge ett högkvalitativt övningsutbyte.

Förutom den väpnade striden ska fartygets besättning behärska rökdykning, sjukvård, vidta åtgärder vid vatteninträngning, nödprocedurer på brygga och i maskin samt mycket annat. Allt detta övas ständigt.

För besättningens del återstår nu ytterligare ett antal dygn till sjöss innan en välförtjänt sommarsemester väntar. Fram till dess så fortsätter HMS Stockholm att hålla sina vakande ögon och öron över vårt sjöterritorium, dag som natt, fram till dess att andra tar över.