I Roslagens famn

Under fem intensiva dagar genomförde Andra amfibiebataljonen en större skärgårdsövning i Roslagens skärgård. Med cirka 50 båtar och inte mindre än 400 soldater övade förbandet markstrid, sjömålsstrid, ledning, spaning och flera andra moment.

Soldat med kulspruta
Efter landstigning med stridsbåtar gör sig amfibieskyttekompaniet redo att framrycka genom terrängen. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Soldat med stridsbåt
När stridsbåtarna hämtar ska hämta upp truppen behövs i bland en invisningspost som visar var som är lämpligt att gå in med stäven. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Plutonchefen ger order till amfibieskytteplutonen. I nästa ögonblick påbörjar plutonen framryckningen mot motståndarens grupperingsplats. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
B-styrkan (den spelad motståndaren) gör sig redo att försvara grupperingsplatsen. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Som signalist är du länken mellan ledningen och gruppen. Det är du som ser till att chefen kan fatta rätt beslut. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

En kall bris blåser över ön Fejan i Roslagens skärgård. Det enda ljudet som hörs är när löven rasslar till i vinden. Gårdagens sommarvärme är som bortblåst och regnet hänger i luften. Mitt på ön står ett stort tegelhus som för länge sedan har slutat användas. Det är det nedlagda kolerasjukhuset som numera används som Försvarsmaktens övningsplats. Plötsligt bryts tystnaden. Ljudet från tunga kulsprutor mullrar över ön och fyra stridsbåtar närmar sig. Ett amfibieskyttekompani gör sig redo att slå motståndaren som enligt uppgift har grupperat inne i det nedlagda sjukhuset. Amfibiesoldaterna urlastar stridsbåtarna och påbörjar sin framryckning mot kolerasjukhuset.

Andra amfibiebataljonens skärgårdsövning genomfördes mellan den 5 och den 9 juni. Huvuddelen av övningen genomfördes i Roslagens skärgård med cirka 50 båtar och fartyg och inte mindre än 400 soldater och officerare. Syftet med övningen var att samöva bataljonen men också att förbereda sig för Försvarsmaktsövning 17, även känd som Aurora. Övningsmomenten varierade mellan sjömålsstrid, markstrid, ledning, spaning och flera andra moment.

Adam Camél
För övningsledaren, överstelöjtnant Adam Camél, är denna typ av övningar viktig eftersom den erbjuder en skarp terräng. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Övningen genomfördes både inom- och utomskärs och stora delar av övningen har skett på privat mark. Tack vare ett ordentligt planeringsarbete kunde övningen även genomföras utanför Försvarsmaktens område. Flera privata markägare i skärgården har upplåtit sin mark och det gjorde det möjligt för förbandet att öva. För övningsledaren, överstelöjtnant Adam Camél, är det viktigt att få öva i ett realistiskt område och då krävs ett stort område i skärgården.

– För oss är det viktigt att få öva i den här terrängen eftersom det också är vår skarpa terräng. Detta är också ett väldigt viktigt område, både för oss och för en eventuell motståndare. Vi har haft ett bra samarbete med inblandade parter och vi lägger stor vikt vid att uppträda på ett sådant sätt att vi är välkomna tillbaka, säger Adam.

Regnet har börjat falla. En amfibieskyttepluton rycker fram ur skogsbrynet och rör sig längs sjukhusets orange tegelväggar. Motståndaren har börjat dra sig bakåt inne i byggnaden och plutonen gör sig redo att bryta sig in. En eldstrid utbryter. En soldat faller till marken med en fingerad skada och blir omedelbart omhändertagen av sin grupp. Samtidigt hörs rop på hjälp inifrån byggnaden. Det är motståndarens soldater som löper stora förluster och som blir omhändertagna - en efter en. Stridsbåtarna återvänder till ön. Amfibieskytteplutonen ilastar skadade kamrater, tillfångatagna motståndare och omhändertagen material och gör sig därefter redo att lämna ön. Momentet är avklarat och strax väntar nästa.