Upp till bevis för Luftvärnets rekryter

Luftvärnsbataljonens slutövning 2017 genomförs på Gotland

Under ett antal dagar är det upp till bevis för Luftvärnsregementets rekryter.
I slutet av förra året inleddes den särskilda befattningsutbildningen för ett antal rekryter. I dessa dagar genomförs ”examen” i form av en slutövning som ska leda till att rekryterna erbjuds anställning som soldater och kan krigsplaceras inom någon av luftvärnets bataljoner.

Två robotsystem uppställda i Klintehamn. Närmast robot 70 och, på andra sidan hamnen, en robot 97-enhet - "Hawk", det större av de två luftvärnssystemen, redo att bekämpa motståndarflyg. Foto: Stefan Bratt /Försvarsmakten
Dags att omgruppera och lavettsoldaten Elias Knutsson tar bort maskeringsnätet från lastbilen. Foto: Stefan Bratt /Försvarsmakten
– Välkomna till Gotland. Hoppas ni får en bra övning, säger överste Mattias Ardin (till vänster), chef för Militärledning Gotland när han hälsar Luftvärnsbataljonens chef. överstelöjtnant Roger Åhfelt välkommen i Klintehamns hamn. Foto: Stefan Bratt /Försvarsmakten
Daniel Strömberg från Höganäs ser fram emot examensövningen Grundläggande Krigsförbandsövning (GKÖ) med vetskapen att han till hösten ska fortsätta att studera vidare inom Försvarsmakten till reservofficer. Foto: Stefan Bratt /Försvarsmakten

I Klintehamns hamnområde, några mil söder om Visby råder på onsdagseftermiddagen febril aktivitet. Efter att ha varit på plats i ett antal timmar med robotar av typen Hawk och robot 70, färdiga att avfyras, ska nu förbandet flyttas till en ny plats. Fortfarande råder högsta beredskap för hela förbandet men kompanichefen har bestämt att delar ska flyttas för att kunna verka från en annan plats som motståndaren har svårare att peka ut.

Uppe på ett lastbilsflak kryper Elias Knutsson för att ta bort maskeringsnätet och på marken assisterar soldatkollegan Dennis Young. Båda är rekryter och ser med spänning fram mot de kommande dagarna. Inte minst möjligheten att få öva mot kvalificerat målflyg i form av JAS Gripen-stridsflygplan.

Från Flygvapenungdom

Dennis som kommer från Eskilstuna valde luftvärnet efter att ha fått kännedom om truppslaget i samband med verksamheten inom frivilligrörelsen och flygvapenungdom.

– Jag hade gärna velat ansöka om utbildning inom flygvapnet men när jag antogs till utbildningen fick jag beskedet att det inte fanns några befattningar lediga inom flygvapnet så då valde jag luftvärnet. Det är ett val som jag hittills är mycket nöjd med, säger Dennis.

På liknande sätt var det för kollegan Elias som kommer från marinstaden Karlskrona.

– Tyvärr satt en medicinsk omständighet stopp för mina planer att komma till flottan så då valde jag luftvärnet. Dessutom bor min pappa i Halmstad så det var ytterligare ett plus.

Är ni nervösa inför övningen med tanke på att det är slutövning?

– Inte speciellt. Det pirrar alltid lite extra i magen när det är dags för fältövning men vår enhet har övat så mycket med det vi ska åstadkomma så jag känner mig trygg med vad jag kan, förklarar Elias.

Freds- och konfliktstudier

Från ett tält kommer deras ställföreträdande gruppchef, Daniel Strömberg som är nästan dubbelt så gammal som duon, 37 år. Daniel, som i stort sett har studerat färdigt till sin mastersexamen inom freds- och konfliktstudier vid Umeå Universitet, kände att Försvarsmaktens verksamhet ligger nära hans civila kompetens.

– Jag har också hunnit med att studera utomlands, bland annat i Israel så jag är kanske lite av en sent väckt person för en militär karriär. Även om jag inte kommer att fortsätta som yrkessoldat har jag fått det glädjande beskedet att jag tillsammans med en annan rekryt från Lv 6 antagits till reservofficersprogrammet vid Militärhögskolan i Halmstad. Det passar mig perfekt då jag vill slutföra min civila akademikerexamen samtidigt som familjen kan bo kvar i norra Skåne då min fru fått jobb som lärare i Helsingborg, berättar Daniel.

Ett efter ett rullar fordon ur hamnområdet på väg norrut till den nya grupperingsplatsen. Om någon timma är robotgrupperna återigen stridsberedda och kan delta i luftvärnets huvudsakliga uppgift – strid mot luftmål.