Förenade kämpar i Europas största övning

Joint Warrior är en stor, multinationell övning som genomförs två gånger varje år och som äger rum i Storbritannien, huvudsakligen i nordvästra Skottland. Övningen är efterföljaren till Neptune Warrior-övningarna och Joint Maritime Course.

Understödsplutonen skjuter 8- och 12-centimeters granater. Foto: Ludwig Smedberg/Försvarsmakten
292:a hemvärnskompaniet bidrog med bandvagnar och förare till övningen. Foto: Ludwig Smedberg/Försvarsmakten
Med en bredd av förmågor kan personalen från Hemvärnet stödja i både framförandet och direkt underhåll av bandvagnarna. Foto: Ludwig Smedberg/Försvarsmakten
De svenska bandvagnarna kan lätt ta sig fram över det skotska övningsområdet. Foto: Ludwig Smedberg/Försvarsmakten

Joint Warrior är en multinationell övning som involverar örlogsfartyg, flygplan, amfibiesoldater och marktrupper. Övningen genomförs två gånger varje år i Storbritannien och framför allt från norra England till nordvästra Skottland. Det är Europas största övning med upp till 13 000 soldater, sjömän och officerare från Storbritannien, Nato och andra samarbetspartners. Det är inte ovanligt att det ingår upp till 50 fartyg, 75 flygplan och ett flertal marktrupper i de olika delmomenten. Övningen har ett taktiskt scenario som har sin grund etniska konflikter och som följs av ett ingripande från de samarbetande staterna och organisationerna. Detta innebär att samordna effekt i tid och rum på ett säkert sätt med understödjande resurser såsom attackflyg, attackhelikoptrar, fartygsartilleri, artilleri och granatkastare.

Under övningen deltog Andra amfibiebataljonen med en understödspluton som skjutit både 8- och 12-centimeters granatkastare, en amfibieeldledningsgrupp, två eldledare, stabspersonal och övningsledning. Syftet med bidraget var i huvudsak att öva med bekämpningsdelar inom ramen för det som inom Nato kallas Joint Fires. Förbandet tog dessutom med sig bandvagnar med förare ur 292:a hemvärnsinsatskompaniet. För att komma på plats i Skottland så stödde även Marinbasen med tungtransporter och personaltransport fram och tillbaka.

Medan det taktiska spelet pågår har det svenska bidraget haft en annan uppgift. På ett skjutfält som heter Cape Wrath i den nordvästra delen av Skottland pågår en övning med skarp ammunition. Utöver amfibiebataljonens understödspluton så har även ett 10,5-centimeters artilleribatteri från Tredje kommandobrigaden bidragit med understödjande eld.

Det skjutande förbandet genomförde skjutningar med eldledningsgrupper från Storbritannien, USA och Sverige. Amfibieeldledningsgruppen ledde in fartygsartilleri från brittiska, danska, norska, nederländska och belgiska fartyg. Eldledarna ledde ett stort antal stridsflygplan och helikoptrar och även ett inhyrt, civilt flygplan. Övningen pågår till den 6 april och vi kan lugnt konstatera att Sveriges bidrag har varit uppskattat.