Svettigt i november

I mitten av november är skärgården folktom och gråkall. Temperaturen ligger strax ovanför nollan med en vattentemperatur på sju grader. Ombord på korvetten HMS Härnösand väntar dock en svettig förmiddag. Nyss har 16 personer ur marinens Steamgrupp klivit ombord som ska utsätta besättningen för olika prövningar. Den tio dagar långa marinövningen Swenex är igång.

Hjärt- och lungräddning görs på en skadad besättningsmedlem.
Hjärt- och lungräddning görs på en skadad besättningsmedlem. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
En hydraulikläcka lagas av besättningen som bär skyddsmask, då det finns ett hot av kemiska stridsmedel mot fartyget.
En hydraulikläcka lagas av besättningen som bär skyddsmask, då det finns ett hot av kemiska stridsmedel mot fartyget. Steaminstruktören övervakar arbetet. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Även i stridsledningscentralen bärs skyddsmask.
Även i stridsledningscentralen bärs skyddsmask. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
En person har hamnat i vattnet. Räddningssimmare hoppar i havet och tar ombord den skadade.
En person har hamnat i vattnet. Räddningssimmare hoppar i havet och tar ombord den skadade. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
En skadad besättningsmedlem görs klar för helikoptertransport.
En skadad besättningsmedlem görs klar för helikoptertransport. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Det sista som görs ombord är en genomgång av vilka erfarenheter som har dragits under dagen.
Det sista som görs ombord är en genomgång av vilka erfarenheter som har dragits under dagen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

STEAM står för Sea Training Evaluation and Analysis Method, eller fartygsträning till sjöss. Med ett team som utgörs av ett erfarna officerare besöks regelbundet marinens fartyg för att träna besättningarna under några intensiva timmar.

- Den här typen av övningar är ovärderliga. Naturligtvis övar vi hela tiden själva på att ta hand om olika skador, men för att verkligen träna hela besättningen inklusive ledningen krävs den här typen av hjälp utifrån, säger John Theander som är fartygschef på HMS Härnösand.

Specialister inom olika områden

Steaminstruktörerna är officerare som oftast har bakgrund på fartygstypen. De har olika specialkunskaper inom sjukvård, maskin, skeppsteknik, stridstaktik och ledning. Man kan utsätta fartyget för bränder, vatteninträngningar, olika stridsskador och personskador, naturligtvis utan att äventyra säkerheten. Särskilt viktigt är det att pressa besättningen i beslutsfattande och att reparera skador. Så långt som möjligt ska fartyget kunna fortsätta att strida trots att man har skador. Fartygschefen prioriterar hela tiden vad som är viktigast och vad hotet mot fartyget består av. Under dagens övning ska fartyget bekämpa fientliga ytfartyg med sjömålsrobot, samtidigt som Steaminstruktörerna härjar ombord.

Chef för Steamgruppen, sedan fem år tillbaka, är Dennis Hällje från Sjöstridsskolan:

- Före övningen frågar vi besättningen vad de vill träna på. Med utgångspunkt från det syr vi ihop ett program som är realistiskt och med rätt svårighetsgrad.

HMS Härnösand är ett av fartygen som deltar i Swenex.
HMS Härnösand är ett av fartygen som deltar i Swenex. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Varmt och svettigt

Under fyra timmar sliter besättningen. Fartyget träffas och bränder uppstår som gör att rökdykargrupper sätts in. Skadade besättningsmedlemmar transporteras till sjukvårdsplatsen i mässen. Att flytta skadade genom fartygets trånga utrymmen är ett hårt slit men besättningen kämpar på bra.

Under delar av övningen finns ett hot av kemiska stridsmedel mot fartyget. Sensorer på fartyget känner av att stridsgas finns i området. I större delen av fartyget finns ett övertryck som ska hindra farliga partiklar att tränga in. Dessutom sprinklas fartyget med vatten på utsidan för att spola bort eventuella rester. För säkerhets skull bär dock besättningen skyddsmask även inombords, något som gör allt arbete besvärligare.

De fyra timmarna ombord är snart slut och det är en ganska svettig och trött besättning som nu kan pusta ut. Steaminstruktörerna ger en kort sammanfattning av de viktigaste lärdomarna från dagen. För HMS Härnösand väntar nu andra uppgifter i övningen Swenex. För Steaminstruktörerna blir det rapportskrivande och förberedelser för nästa dag och nästa fartyg.