Eksjö garnison har unika förmågor som är viktiga för försvaret av Sverige!

Som ett led i försvarsministerns planering i att besöka landets alla förband, var det i dag Ing 2:s och Swedecs tur att redovisa aktuellt läge och förmåga i nationellt försvar och internationella insatser.

Försvarsministern träffar pliktpersonal som genomför repetitionsutbildning vid Ing 2. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Förvaltare Carl Lövgren förevisar moment som ingår i grundkurs Ammunitionsröjning. Chefen för Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum överste Fredrik Zetterberg med flera lyssnar intresserat Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten

Under dagen fick försvarsminister Peter Hultqvist bland annat förevisning i en av Swedecs kurser, grundkurs ammunitionsröjning, där förvaltare Carl Lövgren berättade om utbildningens olika moment. Vid Ing 2 genomförs just nu repetitionsutbildning med pliktpersonal ingående i en däcksbro- och en ingenjörpluton där försvarsministern särskilt bett om att få träffa personalen och diskutera utbildning etc.

 – Ing 2 och Swedec har unika kompetenser inom fältarbetsförmågan, där ammunitions- och minröjning är ett gemensamt område för bägge organisationsenheterna. De har deltagit och deltar ständigt i internationella insatser, bland annat i Afghanistan och Mali med uppgifter inom ammunitions- och minröjning. Ing 2 har dessutom haft ansvar för att bygga campen för den svenska insatsen i Mali samt svarar nu för det svenska bidraget i Afghanistan, FS 31. Jag har stor respekt för det de gör, sa Försvarsministern under besöket.

Statsrådet sa vidare att garnisononen har viktiga kompetenser och förmågor som innefattas i försvarsbeslutet, där bland annat nytillförseln av brobandvagnen till Ing 2 kan nämnas och där förstärkningen är viktigt att förvalta. Dessutom kommer ammunitionsröjningsförmågan fortsatt vara efterfrågad internationellt men även nationellt i ett totalförsvarsperspektiv.

 – Jag tar nu med mig den informationen jag fått om Ing 2 och Swedec, vilken kommer att vara viktig för försvaret av Sverige, avslutade försvarsministern.