Rekordstort intresse för jämställdhet

När Försvarsmaktens HR-centrum, i samarbete med Militärhögskolan i Halmstad (MHS H), bjöd in till årets centrala nätverksträff för anställda kvinnor i Försvarsmakten var intresset rekordstort. Närmare 300 deltagare diskuterade nyligen hur kvinnors möjligheter att verka och utvecklas i Försvarsmakten kan förbättras – en av dem var överbefälhavare Micael Bydén.

Lisa Rosén-Eliasson, MHS H, deltog i NOAK, men arrangerade också Nordiskt kvinnligt kadettmöte (NKK) för ett tjugotal kadetter från Sverige, Norge, Danmark och Finland som en direkt fortsättning på nätverksträffen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
ÖB Micael Bydén inledde nätverksträffen genom att berätta om sina erfarenheter som chef och ledare. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Chefen för fjärde sjöstridsflottiljen, Ewa Skoog Haslum, berättade om sin karriärresa i Försvarsmakten på ett personligt och mycket uppskattat sätt. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
”Årets chef 2015”, Christina Forsberg, generaldirektör på CSN, uppmanade på ett mycket inlevelsefullt sätt deltagarna att våga avvika från huvudleden, våga prova nytt och våga misslyckas! Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
– Det är viktigt att tjejer får tillfälle att träffas och känna gemenskap, förklarar Tina Fredman, aktiv i Lv 6 lokala NOAK-nätverk. Det är inte alltid så lätt att bli lyssnad på när man kanske är den enda tjejen på plutonen bland trettiotalet killar i sin vardag. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
– Jag trivs jättebra i mitt jobb, men vi är inte många kvinnor ombord på ubåt så det är kul och värdefullt att få komma hit och träffa så många andra tjejer, berättar motortekniker Jennifer Palmeborn. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
– Jag har fått många nya intryck och tips på hur vi kan jobba bättre lokalt, berättar Martin Svensson, engagerad i frågor som rör likabehandling på Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS. Vi kan till exempel göra mer när vi annonserar ut nya jobb för att de ska kännas mer tilltalande även för kvinnor. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Marie-Louise Naréus, Ingrid Biel, Helena Söderqvist och Martina Lindquist från Luftstridsskolan fann tiden väl investerad i årets nätverksträff. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Landshövdingen i Halland, Lena Sommestad, gav en historisk tillbaka blick över hur jämställdhetsarbetet framskridit i Sverige, och efterlyste samtidigt lite av den kraft som fanns på 1970-talet när jämställdheten tog stora kliv framåt. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
– Om något år är min förhoppning att nätverksarbetet har tagit fart på de flesta ställen lokalt och att vi kan satsa mer på den regionala nivån, förklarar Helena Hoffman. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Rebecca Ingmarsdotter Ihrfors,”Chief Information Officer” och chef för IT-staben på Försvarets materielverk, inspirerade till att våga hoppa på möjligheter som dyker upp, men också att vara på det klara med ”livsprioriteringarna” och våga lita på att det mesta löser sig. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Charlotte Isaksson, som nu jobbar i EU, har bedrivit ett gediget arbete, både i Sverige och i NATO, i många år för att se till att genderperspektivet beaktas i all operationsplanering. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Jag är inte nöjd med det låga antalet kvinnor i Försvarsmakten och är förvånad att vi inte kommit längre sedan slutet på 1970-talet när Försvarsmaktens militära yrken började öppnas upp för kvinnor, förklarar Micael Bydén. Ett starkare försvar är ett mer jämställt försvar. Vi behöver rekrytera och behålla personal med den bästa kompetensen. Det förutsätter att vi lyckas attrahera både killar och tjejer. Ur ett operativt perspektiv måste vi dessutom som organisation kunna nå ut till hela den befolkning vars frihet vi har det yttersta ansvaret att skydda. Något annat duger inte!

Chefs- och ledarskap i fokus på årets nätverksträff

I Försvarsmakten finns idag ett nätverk för officerare och anställda kvinnor (NOAK) som genomför aktiviteter på lokal, regional och central nivå. Nätverket välkomnar alla som aktivt vill arbeta med jämställdhet och verka för en attraktiv arbetsmiljö för alla medarbetare. Intresset för den årliga centrala konferensen har stadigt ökat de senaste åren. Årets konferens gick under temat ”Ett utvecklande chefs- och ledarskap”, och bjöd på inspirerande föreläsare såväl från de egna leden i form av ÖB Micael Bydén och  förbandschef Ewa Skoog Haslum från fjärde sjöstridsflottiljen som Centrala studiestödsnämndens generaldirektör Christina Forsberg och landshövdingen i Halland Lena Sommestad.
– Tanken med årets konferens var bland annat att ge nya perspektiv och dela erfarenheter kring chefs- och ledarskap i syfte att inspirera till personlig yrkes- och karriärutveckling, att hitta förebilder både inom och utom Försvarsmakten, förklarar Helena Hoffman, HR-specialist på Försvarsmaktens HR-centrum. Det är ett uttalat mål i Försvarsmakten att öka antalet kvinnor, inte minst i ledande positioner på alla nivåer.

Inspirerande och personliga föreläsare uppskattades

Flera föreläsare vittnar om att det är viktigt att ha en omgivning som ser potentialen och är uppmuntrande under resans gång. En som blivit uppmuntrad av sin kompanichef är stabsassistent Tina Fredman från Luftvärnsregementet som påbörjar gruppchefsutbildning nästa vecka:
– Om det inte var för min kompanichef hade jag säkert väntat ett tag till med att ta det här steget. Jag är själv lite av en perfektionist så det känns både skönt och inspirerande att höra de här cheferna som beskriver någon form av lättsamhet i sitt förhållningssätt till ledarpositionen. De vågar ta vara på möjligheter som dyker upp även om det inte alltid är så planerat, vågar testa nytt och köra på!
– Det är skönt att höra att man kan bli förbandschef utan att vara särskilt målmedveten eller ha väldigt vassa armbågar, konstaterar Jennifer Palmeborn, motortekniker på ubåt. Ett visst mod krävs säkert, men det gör det nog oavsett om man är kvinna eller man.

För en hel del deltagare är det första gången på en NOAK-konferens. En positiv förstagångsdeltagare är Ingrid Biel, stabschef på Luftstridsskolan (LSS):
– Jag är väldigt positivt överraskad!  Det är inspirerande att höra dessa uppriktiga föreläsare som vågar vara personliga och ge av sig själva och sina erfarenheter! Det är så viktigt att alla nivåer finns representerade från de yngsta upp till högsta ledningen så att det finns förebilder för alla. På LSS är vi i startgroparna för att starta upp ett lokalt nätverk och jag har både blivit mer nyfiken och fått bra tips på vad vi kan tänka på när vi ska göra det.

För första gången sedan NOAK-konferenserna startade närvarar också Försvarsmaktens överbefälhavare, något som verkligen uppskattas av deltagarna.
– Det är väldigt kraftfullt med ÖB:s tydlighet i inledningen att jämställdhet inte handlar om rättvisa utan om att vi ska bli ett starkare försvar som bättre löser våra uppgifter, konstaterar Ingrid Biel.