Alla kategorier i samma övning

Att genomföra förbandsövningar av olika slag är en viktig del i att både upprätthålla kompetenser såväl som att utveckla förmågor.

Värnpliktiga Eriksson Vernström och Heiel, har kallats in för tjänstgöring. De är mekaniker på stridsbåt. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Major Carl Philip Bernadotte följde övningen på plats. Här i samtal med bataljonschefen överstelöjtnant Fredrik Herlitz, inför en stundande ordergivning. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Major Bernadotte var mycket imponerad av kunskapsnivån hos personalen och den positiva anda som råder på förbandet. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Delar av stridsbåtar har maskerats ute i skärgården. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Efter ordergivningen inledde förbandet med att lösa nya uppgifter. Bataljonschefen Fredrik Herlitz redogjorde för det nya läget för major Bernadotte. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Förmågor omfattar allt ifrån den enskilda soldatens militära färdigheter såväl som att med hela krigsförbandet kunna lösa uppgifter i den absolut yttersta påfrestningen, en väpnad konflikt. Både större och mindre övningar är därför ett återkommande inslag för personalen på förbandet. I veckan avslutades en övning på Västkusten med bevakningsbåtskompaniet där fokus var att öva förmågan att skydda hamnar och annan viktig infrastruktur. I samma veva inledde andra amfibiebataljonen en bataljonsövning på Ostkusten.

Ett fiktivt spelat scenario

Fokus på bataljonsövningen är bland annat att träna och öva på olika grundläggande allmänna delar och för förbandet specifika och unika förmågor, unika såsom till exempel sjömålsstrid. Ett spelat scenario där situationen i vårt närområde är spänt ligger som grund för övningen vilket har lett till att pliktpersonal har kallats in. Redan under år 2015, kallades före detta värnpliktiga in för tjänstgöring och nu var det dags igen som ett led i att öva att lösa beredskapsuppgifter. Utöver fast anställd personal, ingår både plikt-och tidvis tjänstgörande personal i bataljonsövningen. Det är oerhört positivt att alla kategorier av personal deltar i övningen, det är viktigt för att kunna integrera förbandets värnpliktiga och tidvis tjänstgörande soldater med övriga krigsförbandet. Även om det är ett spelat scenario är övningen mer av utbildande än prövande karaktär.

Major Carl Philip Bernadotte som genomförde sin grundutbildning vid dåvarande Vaxholms Amfibieregemente, har på plats följt bataljonsövningen. Ett besök som var mycket uppskattat hos personalen.

– Det känns jättebra att vara tillbaka och få en uppdatering om förbandet och verksamheten. Jag är imponerad av kunskapsnivån som finns på förbandet. Jag är glad över den positiva anda som finns hos befälen och all personal. Det är också tydligt att de tidvis anställda soldaterna och värnpliktiga har en bra grundutbildning vilket gör det lätt för dem att snabbt komma in i förbandet. För att det ska fungera är det viktigt att ta hand om våra rekryter och ge dem en bra utbildning och grund, sa major Bernadotte

Bataljonsövningen kommer att pågå i ytterligare några dagar och den är samtidigt en bra förberedelse för den kommande större marina övningen, SWENEX som går av stapeln senare i höst. Bataljonsövningen avslutas som alltid med utvärdering och erfarenhetsgenomgångar. För att kunna göra en ännu mer detaljerad utvärdering efter övningen har bataljonen tagit stöd av Markstridsskolans stridsträningsanläggning (MSS/STA). Det är en mobil anläggning som med hjäp av olika sensorer kan följa förbandet  ner till enskild soldat. Man kan följa förflyttningar eller skjutresultat och annat. Den sammanlagda informationen ger en bra bild av hur förbandet har löst sina uppgifter, till exempel kan den ge svar på träffbilder. Informationen används som ett bra komplement vid utvärdering efter övningen.