Kärt återseende för nyblivna Afghanistanveteraner

FS 29 genomförde en lyckad återträff på Kungsholms fort

Helgen 20-22 maj genomfördes återträff för FS 29 i Karlskrona skärgård. Förutom trevliga återseenden syftade återträffen till den obligatoriska uppföljningen efter hemkomst med bland annat genomgång av mental hälsa samt gruppsamtal.

En idyllisk miljö. Vi fick bo i det gamla "Norra befälshuset" med vacker park på baksidan. Foto: Martin Bergstrand/Försvarsmakten
Inloppet till hamnen på Kungsholmsfort med sin typiska smala öppning. Foto: Martin Bergstrand/Försvarsmakten

Den för luftvärnare ovana miljön möjliggjordes tack vare att kontingenten FS 29 även hade medarbetare från Marinbasen i Karlskrona.

Fredagen inleddes med lunch på sjöofficersmässen i Karlskrona följt av ett besök på Marinmuséet. Därefter blev vi upphämtade med båt som tog oss ut till Kungsholms fort som har anor sedan 1600-talet. Fortet ligger på en ö i Karlskrona skärgård, vidd inloppet mot staden.

Efter att vi blivit inkvarterade i Norra befälshuset fick vi under fredagskvällen en rundtur på fortet av fortifikationsofficeren. En gedigen och trevlig guidning som innehöll mycket intressant information om fortets historia.

 

Psykologgenomgång och medaljering

Lördagen fortlöpte med de obligatoriska genomgångarna och gruppsamtal för att avslutas med tvårättersmiddag på kvällen. Under kvällen tilldelades Martin Bergstrand och Stellan Lönnborg Lv 6 förtjänstmedalj i silver för sina insatser i Afghanistan. Ida-Maria Martinsson erhöll chefen FS 29´s coin för arbetet med kontingentens minnesbok.

Kvällen fortsatte på mässen och det blev många skratt när glada minnen återkom.

Söndag morgon var det dags att packa ihop och bege sig tillbaka med båten till Marinbasen. Medarbetare ur FS 29 tillhörande Marinbasen hade ordnat med en rundtur på Visbykorvetten HMS Härnösand vilket var väldigt intressant och uppskattat. Tiden går fort när man har roligt och kring lunchtid var det dags att skiljas åt för att återtransportera till våra respektive hemorter.