Krigsförbandet Rörlig operativ ledning läggs ner

I enlighet med det försvarsbeslut som regeringen fattade tidigare i år, läggs Rörlig operativ ledning (ROL) ned vid årsskiftet.

Staben under övning. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
C JIC vid Force Headquarters Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Rörlig operativ ledning/Force Headquarter (ROL/FHQ) har varit en enhet vid Ledningsregementet i Enköping.
ROL, med cirka 85 svenska anställda, har lytt direkt under Försvarsmaktens insatschef och varit en rörlig ledningsresurs som snabbt kan skickas på insats.

FHQ har varit högkvarter för den Nordiska stridsgruppen, Nordic Battlegroup (NBG). Med FHQ inräknat har staben som mest bestått av cirka 140 officerare från sju länder.

Sverige har för närvarande avsagt sig huvudansvaret för att sätta upp en Battlegroup i fortsättningen och behovet av att ha en FHQ har därför försvunnit. Vi deltar däremot fortfarande med personal och förband i andra länders Battlegroups.

Staben har sannolikt varit en av de mest välövade i Sverige och har deltagit i både svenska och internationella övningar under sin aktiva tid. Nu har personalen nya tjänster vid andra förband över hela Sverige.

– Den kompetens personalen fått genom att arbeta i en operativ stab och genom att delta i många bra övningar kommer nu andra staber och förband tillgodo, säger överste Thomas Karlsson, före detta chef för ROL/FHQ.