För rikets försvar

soldater tilldelas medaljer

Kylan biter i ansikte och fingrar och solen är sakta på väg upp i decembermörkret. Det är tidig morgon på yttre borggården vid Stockholms slott och soldaterna vid Livbataljon har precis avslutat sitt julkorum inne i slottskyrkan. Livgardets dragonmusikkår, som spelade vid julkorumet, tar plats på borggården och spelar taktfast marschmusik. Ett femtiotal soldater och officerare från bataljonen marscherar in för att stanna framför gevärsbron inför medaljceremonin.

Soldater från Livbataljon vid utdelning av  förtjänstmedaljer på Stockholms slott. Kvinnlig soldat tar emot medalj från Christer Tistam.
Soldater från Livbataljon vid utdelning av  förtjänstmedaljer på Stockholms slott. Kvinnlig soldat tar emot medalj från Christer Tistam.
Vicekorpral Jennie Roos Johansson har jobbat vid livbataljonen sedan dess start 2011 och tilldelades medaljen av chefen för Livgardet. Foto: Jacob Johansson/Försvarsmakten
Soldater från Livbataljon vid utdelning av  förtjänstmedaljer på Stockholms slott
Foto: Jacob Johansson/Försvarsmakten
Soldater från Livbataljon vid utdelning av  förtjänstmedaljer på Stockholms slott. Överste Christer Tistam delar ut medaljer.
Chefen för Livgardet, överste Christer Tistam, presenterar den nya Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för livbataljonen. Foto: Jacob Johansson/Försvarsmakten
Soldater från Livbataljon vid utdelning av  förtjänstmedaljer på Stockholms slott. Försvarsmaktens tjänstgöringsmedaljer uppradade inför medaljförläning
Försvarsmaktens tjänstgöringsmedaljer uppradade inför medaljförläning. Foto: Jacob Johansson/Försvarsmakten

Inom en stund kommer personerna som ska dela ut medaljerna – överkommendanten i Stockholm generallöjtnant Dennis Gyllensporre, tillsammans med regementschefen för Livgardet, överste Christer Tistam. Överstelöjtnant Rickard Bengtsson som är bataljonschef vid livbataljon lämnar av till överkommendanten. Men nu är det inte Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar som ska delas ut. Det är Överkommendantens förtjänstmedalj i silver som tilldelas soldater och officerare efter 75 eller 150 väl genomförda dygn som högvakt på de kungliga slotten.

En av de tolv som blev tilldelade tilläggstecknet för 150 dygn är korpral Fredrik Dalsjö vid livskvadronen.

– Jag blev tilldelad Överkommendantens förtjänstmedalj förra året för 75 genomförda dygn på de kungliga slotten. Sedan dess har jag lagt ett större antal högvaktsdygn bakom mig och är nu uppe i över 150 dygn. Det var trevligt att få ett tack för den bevakningstjänst man genomfört över åren.

Fredrik Dalsjö svarar på frågan hur känslan är att ha genomfört så pass många högvaktsdygn.

– Det är en blandad känsla. Det blir runt en månad i tid som jag spenderat på post och bevakat. Tidsmässigt är det tungt, men rutinen kring bevakningstjänsten sitter utantill. Jag har definitivt blivit bättre på både beriden ceremoni och bevakning. Under mina fem år på livskvadron har dygnen tickat uppåt. Jag har helt enkelt bara jobbat på och inte reflekterat över det förrän vid första medaljutdelningen för ett år sedan. Jag känner arbetet och är nöjd med det. Därför tror jag att det har blivit så pass många dygn!

Ny medalj

Den 26 juni i år fattade förre överbefälhavaren Sverker Göransson beslutet om att instifta en medalj enbart för gruppbefäl, soldater och sjömän. Detta i samband med ett projekt att behålla soldaterna som ej längre genomför värnplikt. Kriterierna är att man ska ha varit anställd i minst fyra år. Ju längre anställning, ju högre valör på medaljen. Överste Christer Tistam höll sin årliga julgenomgång vid Kavallerikasern under tisdagen och passade då på att medaljera de som varit anställda sedan livbataljonens start 2011.

En av dem är sergeant Tomas Bill vid livkompaniet.

– Efter jag var klar med värnplikten 2010 så blev jag erbjuden en heltidstjänst vid livkompaniet där jag nu har jobbat sedan början av 2011. Jag tycker att det är riktigt bra att vi soldater har fått en tjänstgöringsmedalj. Dels är det ett tecken att man från Försvarsmaktens sida uppskattar det jobb och engagemang man lägger ner varje dag. Men också ett sätt att få känna stolthet.

47 soldater vid livbataljonen tilldelades Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj. Även soldater vid Livgardets 7:e bataljon har tilldelats Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj. 31 soldater och officerare vid livbataljon tilldelas Överkommendantens förtjänstmedalj, varav 23 även tilldelas tilläggstecknet för 150 högvaktsdygn.

 

Fakta om medaljerna

Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar instiftades av förre ÖB Sverker Göransson för GSS – gruppbefäl, soldater och sjömän. Medaljen finns i tre valörer och ett tilläggstecken. Anställningstiden räknas för anställda GSS – heltidsanställda som deltidsanställda. Beslut om tilldelning ges av respektive förbandschef, som i sin tur även delar ut medaljen.

Överkommendantens förtjänstmedalj är en nationell medalj instiftad av överkommendanten i Stockholm, generallöjtnant Jan Salestrand. Medaljen kan delas ut genom två kriterier. Det ena är att man har genomfört 75 eller 150 dygn som högvakt vid de kungliga slotten. Det andra är att man har gjort förtjänster inom den statsceremoniella verksamheten under en längre tid. Vid 75 eller 150 dygn monteras motsvarande siffror i silver på släpspännet.