Vad är stress - egentligen?

Det är svårt att veta i förväg hur kroppen reagerar på en pressad situation. Kommer man att översköljas av ett lugn och en handlingskraft som gör att man löser uppgiften instinktivt? Eller kommer man att låsa sig, bli oförmögen att röra sig och totalt tappa greppet? Eller inget av det? Man kanske är en av de personer som hittar en gyllene mellanväg av snabbare puls och effektivitet och gör det man ska utan att tveka.

Kadett får vad han tror är pepparspray i ögonen
Att tro att man ska få pepparspray i ögonen höjde pulsen för flertalet av kadetterna. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Kadett som åkt linbana
Kadetterna fick även åka linbana från ca 20 meters höjd, och när de nådde marken skulle de ha svaret på den gåta de fick innan de lämnade tornet. Klarade hjärnan av att hantera två hastigt uppkomna uppgifter samtidigt? Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
En brasa och varm dryck.
En skön brasa och varm dryck väntade efter att ha hoppat i det kalla vattnet. Foto: Caroline Segerdahl

Kadetterna vid specialistofficersutbildningen vid Markstridsskolan har under en vecka haft tema stress på schemat. De har fått känna på hur kroppen reagerar när de plötsligt står inför ett hopp på tio meter rakt ner i kallt vatten. Eller inför vetskapen att de snart ska få uppleva känslan av pepparspray i ögonen. Övningarna kombineras med teori kring stress och hur det kan påverka prestationen när man befinner sig i skarpa lägen.

— De stressmoment som vi utsätter kadetterna för under utbildningen syftar til att ge dem en insikt i vad en stressreaktion är och hur man bemöter den, berättar Per Engzén som arbetar som ledarskapslärare vid Markstridsskolan. Vi vill att de ska ha en personlig förståelse för hur kroppen kan reagera rent fysiskt på stress, men också hur man mentalt kan få helt olika reaktioner beroende på vem man är och vad man har för erfarenheter.

”En stressreaktkion är aldrig onormal”

David Bergman arbetar med officersutbildning på Ledningsstridsskolan i Enköping och är också Försvarsmaktsdoktorand i psykologi. Han har föreläst för kadetterna i ämnet stress och prestation.

— Stress är något som kommer inifrån och från hur man själv upplever en situation. Vi som officerare och soldater sysslar i grunden med väpnad strid, viket är en av de mest stressande situationer man kan befinna sig i. Som officer ska du ha förståelse för detta och veta hur du ska möta dina soldater på ett professionellt och samtidigt medmänskligt sätt. Ju jobbigare situation man har gått igenom, desto viktigare blir det med empati och mänsklig omtanke, berättar han.

Att kadetterna utsätts för olika prövningar för att provocera fram stressreaktioner är en naturlig del i att göra sig mentalt redo för officersyrket. Som allt annat gäller även här att öva för att bli bättre.

— En stressreaktion är individuell och svår att förutse, men aldrig onormal. Genom att utsätta sin kropp och sitt sinne för olika situationer där ens förmåga att hantera plötsliga händelser testas kan man göra sig själv mer tålig, säger David Bergman. Övningarna kadetterna har genomgått den här veckan syftar till att bygga på deras erfarenhetsbank och ge en insikt i hur  de själva och andra reagerar för att i framtiden kunna använda den kunskapen.

För att utvecklas i sin yrkesroll måste man våga utmana sina egna gränser, något som David Bergman är tydlig med krävs för den som ska arbeta som officer.

—  För att bli bra inom det här yrket bör man utmana sig själv varje dag. Pressa på gränserna för vad som är bekvämt för att ständigt sträva efter utveckling. För när det väl gäller är det många som räknar med att man ska leverera.