”Soldatlivet har blivit en livsstil”

Under högtidliga former genomfördes under måndagen soldaterinran där inneliggande rekryter blev soldater. Det är en lång tradition att genomföra ceremonin där soldaterna blir upplysta om vilka krav och förväntningar som nu ställs på dem som soldater i Försvarsmakten

Nyblivna soldater med deras befäl och kompanichef Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ställföreträdande förbandschefen överstelöjtnant Anders Bohman genomförde soldaterinran Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Fanvakten Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Arméns musikkår spelade under ceremonin Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Vård av uniform efter övningen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Soldaterna är i slutfasen av den tre månader långa grundläggande militära utbildningen, GMU. Ett av de sista momenten i utbildningspaketet är ”Aldrig ge upp”. Soldaten Desirée Dahl var en av rekrytrena som genomförde ”Aldrig ge upp” och som blev utnämnd soldat under soldaterinran.

 Respekt för andra människor

– Visst är det skönt att ”Aldrig ge upp” är avklarat, men jag måste faktiskt säga att jag upplevde det inte så jobbigt det var mest kul. Det var ungefär som en vanlig fältvecka, jag tycker att ensamdygnet var väldigt givande. Det som var mest intressant var att se hur jag själv och min grupp fungerade under lite mer pressade förhållanden, berättade Desirée Dahl

Soldat Dahl har hela tiden varit inriktad på en framtid i Försvarsmakten efter GMU:n vilket hon också har bloggat om på marinbloggen. Men nu när utbildningen snart är avslutad, har hon fortfarande samma inriktning och blev utbildningen som hon hade tänkt sig?

–Visst har det varit både upp och ner, vissa saker har varit jätte roliga och andra lite mer jobbiga men framförallt har det varit fantastiskt kul. Jag har lärt mig så otroligt mycket om mig själv men också om hur andra fungerar. Jag har växt mycket som människa och det är kul att se hur andra i min grupp och pluton också har växt.

Kamratskapen är något unikt här, vissa människor kommer man väldigt nära. Det är kul också att oavsett kön så fungerar det hur bra som helst mellan oss. Under regementets dag var det en besökare som var fascinerad av att killar och tjejer lever ihop på logementen och gör allt tillsammans, för oss är det inget konstigt. Alla borde göra GMU eller någon form av utbildning, det är både uppfostrande och man mognar mycket som människa. Det jag slås mest av är den respekt man visar för alla människor. Jag är verkligen tacksam för att jag har genomfört GMU, soldatlivet har blivit som en livsstil, det som jag tidigare tyckte var jobbigt ser jag inte längre som några problem. Jag hoppas också att fler tjejer vågar söka sig till Försvarsmakten, sa soldat Desirée Dahl

Om några dagar avslutas den grundläggande militära utbildningen på Berga, i Göteborg och på Gotland. Huvuddelen av soldaterna kommer att fortsätta att utbilda sig på Amfibieregementet eller inom Försvarsmakten och redan om drygt en vecka inleds grundkurs amfibie för de som har valt att stanna kvar på förbandet.

 

Vi gratulerar soldaterna till ett väl genomfört arbete och hälsar blivande kollegor välkomna till förbandet och Försvarsmakten.