Repetitionsutbildningen har inletts

Amfibieregementet är ett av de förband som har fått möjligheten att kalla in före detta värnpliktiga för att under tio dagar genomföra repetitionsutbildning med bland annat syftet att öka förbandets operativa förmåga.

Överste Peder Ohlsson hälsade pliktpersonalen välkomna och berättade bland annat om de förändringar som har genomförst de senaste åren och vikten av att genomföra repetitionsutbildning Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kompanichefen kapten Mikael Gärdström (hö) kollade att inskrivningen flöt på Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Förrådspersonalen hade förberett sig för inrycket vilket gjorde att det flöt på bra Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Det var en del som skulle hämtas ut, Brodin fyllde ryggsäcken med utrustning Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

För ungefär sex månader sedan skickades en inkallelseorder ut till före detta värnpliktiga som talade om att de skulle inställa sig på Amfibieregementet för tio dagars repetitionsutbildning. I dag måndag inställde sig drygt 80 killar och en tjej för tjänstgöring. Under den här tio dagar långa utbildningen har förbandet valt att fokusera på att repetitionsutbilda värnpliktiga stridsbåtschefer och stridsbåtsförare med syftet att de åter på ett säkert sätt ska kunna framföra stridsbåtar med slutmålet att delta på Försvarsmaktsövningen år 2017.

Fokus på stridsbåtsutbildning

Dagen inleddes som en klassisk inryckning, det vill säga inskrivning, uthämtning av personlig utrustning, fotografering och genomgångar. För många var det kära återseenden då flertalet hade gjort värnplikten tillsammans.Två som hade mycket att prata om var Thomas Göransson Frögren och Fredrik Haag.

– Det är kul att vara här igen och det känns bra att repetitionsutbildningen är fokuserades på stridsbåtsutbildning vilket gör det än mer meningsfullt. Det är dessutom kul att träffa gamla lumparkompisar, vi två var faktiskt stridsparskamrater under värnplikten 2007/08 så det känns extra kul att träffas igen. Vi ser fram emot utbildningen, berättade Thomas och Fredrik

Efter uthämtning av materiel och lunch var det dags för en genomgång som inleddes av förbandschefen överste Peder Ohlsson.

– Ni som sitter här är en exklusiv skara som får möjligheten att genomföra repetitionsutbildning. Stridsbåtsfunktionen som ni är utbildade i är en viktig funktion för amfibiesystemet och därför känns det mycket bra att förbandet nu har fått möjligheten att genomföra repetitionsutbildning. Under nästa år kommer det att genomföras ytterligare en repetitionsutbildning och målsättningen är att tillsammans med krigsförbandet delta i Försvarsmaktsövningen år 2017. Jag och förbandet ser mycket fram emot att ni är här och jag vet att personalen kommer att göra sitt yttersta för ett ge er en bra utbildning, sa överste Peder Ohlsson

Några av de inkallade har tidigare varit anställd i någon form, men för huvuddelen är det drygt tio år sedan de gjorde sin värnplikt. Inställningen till repetitionsutbildningen är övervägande positiv även om den kanske inte var så väntad, men många uttryckte att ”vi känner oss taggade”.