Försvarsministern lämnade ytan för ett dygn på djupet

Under övningen SWENEX hade HMS Gotland under ett dygn besökts av försvarsministern, dennes adjutant och enhetschefen vid försvarsdepartementet. Ombord fick han möjlighet att fördjupa sig i ubåtsvapnet och i de möjligheter det ger.

Försvarsministern blickar framåt. Foto: Axel Oweling/Regeringskansliet

Dimman har tilltagit vid inloppet till Brofjorden, ubåten Gotland sätter nordostlig kurs för att plocka upp gästerna. En bit in i Brofjorden släpper dimman och segelbåtar, örlogsfartyg och fiskare träder fram. Några sälar gör båten sällskap och leker längs bogvågen. Ubåten lägger sig och driver och en stridsbåt lämnar de tre gästerna som kommer i sällskap med marinchefen och chefen för Första ubåtsflottiljen.  

Först får de en genomgång om säkerheten och rutinerna ombord, allt från vart kaffet finns till vad de ska göra vid skyddslarm. Sedan lockar manöverrum, gästerna visar stort intresse och vaktchefen förklarar hur man jobbar, hur materielen fungerar och vad den har för möjligheter. Dyksignalen ljuder inne i fartyget och ubåten dyker. Nu väntar ett dygn utan mobilteckning för gästerna, något som verkar uppskattas. Gästerna slår sig ner i mässen och förser sig med kaffe för att samtala. Ett unikt tillfälle för de fem att sitta ner och prata i lugn och ro.

Undervattensläget avslutas med en torpedövning, försvarsministern sitter vid sekondens sida och följer sonarbilden.  Övningen blir en intensiv duellövning med torpedbestyckade korvetter. De hydroakustiska förhållandena är dock till ubåtens fördel och det blir en stor utmaning för korvetterna att hitta ubåten. Under de här betingelserna är det lätt att gömma sig och undandra sig bekämpning, förklarar fartygschefen för försvarsministern. Övningen börjar lida mot sitt slut och ubåten drar sig undan för att inta ytläge. Ytläge beordras och dagen till ära, sätter fartygsingenjören ministern vid blåsventilerna. Försvarsministern har under dygnet gängat ror, gjort rundsvep i periskopet och blåst tankarna. Han berättar även att besöket har gett honom en ökad förståelse för den komplexa miljön som ubåtar verkar i och svårigheterna i ubåtsjakt.

Besöket är uppskattat, ”och ger kontakt med verkligheten” som marinchefen själv säger. När försvarsministern tackar besättningen för besöket räcker han över sin vapensköld och uttrycker vilken betydelse ubåtsvapnet har i Sverige som ett säkerhetspolitiskt instrument. Fem stridsbåtar kommer för att hämta upp gästerna, befältecknet skiftats och gästerna beger sig mot Varberg. Ubåten Gotland sätter kurs och fart för nya övningar i SWENEX.