Försvarsmakten erbjuder sängplatser åt flyktingar

Migrationsverket har kommit in med en begäran till Försvarsmakten om stöd med asylboenden. Efter att ha sett över anläggningarna har Försvarsmakten kommit fram till att man kan erbjuda platser på Skogstibble skjutfält utanför Uppsala, Skönstavik utanför Karlskrona, Älvdalens skjutfält och Myttinge skjutfält på Värmdö. Totalt handlar det om cirka 600 sängplatser.

Försvarsmakten erbjuder cirka 600 sängplatser åt flyktingar efter Migrationsverkets begäran.
Försvarsmakten erbjuder cirka 600 sängplatser åt flyktingar efter Migrationsverkets begäran.
Försvarsmakten erbjuder cirka 600 sängplatser åt flyktingar efter Migrationsverkets begäran. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten

– Migrationsverket har uttryckt att behovet av asylboende är mycket stort och därför har vi berett frågan skyndsamt och planerat om verksamheten vid de här skjutfälten och förläggningsplatserna. Konsekvenserna för verksamheten är hanterbara, säger generallöjtnant Dennis Gyllensporre, chef för ledningsstaben i Högkvarteret.

Arbete pågår nu för att klara ut detaljerna och genomförandet. Försvarsmakten kommer denna vecka att tillsammans med Fortifikationsverket, MSB och Migrationsverket besöka de aktuella platserna för att bedöma möjligheterna att komplettera redan befintligt boende med tält alternativt modulboende. Tanken är att lämna över anläggningarna från och med nästa vecka.

– Vi tittar nu också på möjligheterna att ge personellt stöd för att avlasta Migrationsverket. Om det blir i form av stabsresurser eller kanske för att hjälpa till med registrering av asylsökande är för tidigt att uttala sig om, säger Dennis Gyllensporre.

När det gäller Rinkaby är det ett skjutfält som behövs för att öva - att bli av med det området skulle få omfattande konsekvenser för verksamheten och det har Försvarsmakten meddelat Migrationsverket.

Försvarsmaktens bidrag görs enligt förordningen om stöd till civil verksamhet (SFS 2002:375).