Nio nationer tränar inom ramen för SUCBAS, omdöme - ökad effektivitet och kvalitet

Samarbetet inom sjöövervakning mellan nio länder i Östersjöregionen utvecklas genom gemensam utbildning och träning. Detta var första tillfället som övningen genomfördes i Sverige och som ett scenario. Drivande har Clas Hägg och Leif Wallström på Sjöinfobataljonen varit.

Under operatörsträningen rådde det full aktivitet i lokalen och man märkte ett stort engagemang bland deltagarna. Foto: Försvarsmakten

Under våren genomfördes den årligen återkommande operatörsträningen för deltagande nationer i SUCBAS som står för Sea Survaillance Co-operation in the Baltic Sea and Approaches, i Stockholm.
 
2008 tog Sverige och Finland ett initiativ till att säkerställa en mer effektiv och kvalitetssäkrad sjöövervakning och utbyte av information i Östersjön. De flesta länderna i norra Europa bjöds in till ett seminarium på Berga slott för att diskutera samverkan.
 
Vid den första SUCBAS-konferensen 2009 signerade nationerna Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Estland och Litauen ett "Letter of Intent" och formellt hade SUCBAS bildats. Senare under 2009 tillkom även Polen och Lettland som fullvärdiga medlemmar.
 
Samarbetet började med manuell rapportering av meddelanden, men numera har alla medlemsnationerna implementerat systemlösningar som medger ett stöd för de som arbetar med att skapa ett kvalitativt sjöläge i Östersjön och i närliggande områden. Samarbetet vilar på gemensamma och överenskomna standardprocedurer och de systemverktyg som används är lika för alla nationerna.
 
Storbritannien är från och med 2015 ny medlem och det gör att antalet nationer nu uppgår till nio.
 
Varje år genomförs det operatörsträning där syftet ligger i att öka kunskapen och förståelsen för nyttan av samverkan och att kunna använda systemverktygen på rätt sätt. Tidigare genomfördes operatörsträningen som rena uppslagsövningar och applex till momentvisa övningar i simulatormiljö.

2014 togs ett beslut att utveckla operatörsträningen mot dels löpande scenarioövning under tre dygn och lärarledd utbildning i syfte att öka effekten och kvalitén. Drivande i detta har Sverige varit genom Clas Hägg och Leif Wallström tillsammans med Danmark, Finland och Tyskland. 

Projektet utvecklades med en början 2014 och sjösattes under våren i Stockholm. Ansvariga och värdar för genomförandet i var Clas Hägg och Leif Wallström tillhörande Marinbasen/Sjöinfobataljonen. Under veckan deltog 50 personer och hälften bemannade 11 arbetsstationer för scenarioövning och parallellt genomfördes lärarledd utbildning för resterande del.

Operatörsträningen avslutades med utvärdering från alla deltagare där det framkom att effektiviteten och kvalitén hade utvecklats. Nu återstår det att ta tillvara på de synpunkter som kan än mer utveckla konceptet mot nästa års operatörsträning som då genomförs i Danmark