Polisens bombtekniker övar med Försvarsmakten

Polisens bombtekniker från Nationella bombskyddet har deltagit vid Swedecs ammunitions- och minröjningsövning, SWEDEC EOD Exercise 2015. Syftet med att delta i en Försvarsmaktsövning är dels att träna en av Polisens egna bombgrupper, men även att samträna med Försvarsmaktens ammunitionsröjningsgrupper.

Bertil Olofsson och Peter Eriksson.
Bertil Olofsson och Peter Eriksson.
Bertil Olofsson, chef för Polisens Nationella bombskydd och Peter Eriksson, biträdande chef för Nationella bombskyddet. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten

Vid förra årets övning besökte representanter från nationella bombskyddet SWEDEC:s övning och när förutsättningarna fanns för att vara med i år tog man chansen.

- Vi anser att SWEDEC EOD Exercise ger oss en unik chans att öva under lång tid i realistiska miljöer, med erfarna instruktörer och figuranter, säger Bertil Olofsson, chef för polisens nationella bombskydd.

Polisen hade själva inte kunnat genomföra en övning på det här sättet, berättar Bertil. Försvarsmakten förfogar över övningsterräng, utbildningsanordningar, sprängplatser och har miljötillstånd för verksamheten. Dessutom har Försvarsmakten möjlighet att tillhandahålla instruktörer och figuranter i en sådan omfattning som krävs för en realistisk övning.

Samarbetet med Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscenter, Swedec i Eksjö är ingen nyhet. I två år har Swedec utbildat polisens nya och befintliga bombtekniker i ammunitionsröjning. Polisens bombtekniker har som uppgift att identifiera och omhänderta misstänkta farliga föremål. Som stöd till identifieringen har de, förutom sin bombteknikerutbildning vid Swedec, även en databas med ammunitionsteknisk information, EOD IS till sin hjälp. Detta informationssystem, som funnits sedan tio år tillbaka, är framtaget av Swedec och cirka 14 länder deltar och bidrar med information till databasen.

Försvarsmakten ger expert- och resursstöd till Polisen

Det förekommer situationer då Polisen behöver både expert- och resursstöd från Försvarsmakten, som exempelvis när USA:s president Barack Obama besökte Sverige. Då arbetade grupper ur avancerat sök från Göta ingenjörregemente i Eksjö tillsammans med Polisen. Under SWEDEC EOD Exercise övas flera moment där just sökgrupper samverkar med polis och olika delar av Försvarsmakten.

- Fortsatt samarbete mellan Polisen och Försvarsmakten skapar ett tryggare samhälle för oss alla, avslutar Bertil Olofsson.