Om det värsta inträffar

En man med bombväst lyckas ta sig in i Hallpressens lokaler i Jönköping. ”Ni har förstört denna tidning", skriker han och visar att han håller en utlösningsmekanism i handen och hotar med att spränga byggnaden. Det var scenariot när Polisen, Försvarsmakten och förstås Hallpressens egen personal genomförde en dramatisk övning under fredagen.

Polisen tar hand om förövaren.
Polisen tar hand om förövaren. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten
Polisen och Försvarsmakten samverkar.
Polisen och Försvarsmakten samverkar. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten
Jonas Hedlund, Swedec, var momentövningsledare.
Jonas Hedlund, Swedec, var momentövningsledare. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten
OXA-transportsystem, även kallat "bombkulan.
OXA-transportsystem, även kallat "bombkulan. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten
Sprängladdningen förs i säkerhet av en ammunitionsröjare i bombdräkt.
Sprängladdningen förs i säkerhet av en ammunitionsröjare i bombdräkt. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten
KTSU - kriminalteknisk säkerhetsunderrättelsetjänst kommer till platsen.
KTSU - kriminalteknisk säkerhetsunderrättelsetjänst kommer till platsen. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten
Ammunitionssökande hundar ska söka i genom byggnaden.
Ammunitionssökande hundar ska söka i genom byggnaden. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten

– Med tanke på attentatet mot tidskriften Charlie Hebdo i Paris den 7 januari är det ett reellt hot att ta i beräkning och det är väldigt nyttigt att kunna öva tillsammans så vi är beredda om det värsta skulle inträffa, säger övningsledare Daniel Borgström på Swedec.

Några redaktionsmedlemmar slänger sig över bombmannen och lyckas brotta ner honom och polisen larmas. På polisstationen står redan en IEDD-grupp beredd eftersom myndigheterna snappat upp ett hot på Internet och tillsammans med polisen rycker man ut.

Polisen spärrar av området och ammunitionsröjarna från Fjärde sjöstridsflottiljen går in i huset och söker av våningsplanen. De tre redaktionsmedlemmarna som ligger ovanpå bombmannen kan lättade överlåta ansvaret på soldaterna när de tagit sig upp på fjärde våningen. Utan att gå närmare in på metoderna desarmeras bomben och mannen förs i handfängsel ner till polisen som tar hand om honom.

En av ammunitionsröjarna kan iklädd bombdräkt föra ut sprängämnena till det fordon som går under namnet bombkulan, där explosiva ämnen kan transporteras bort på ett säkert sätt.
– Vi vill ju så snabbt som möjligt få undan explosionsrisken så alla kan återgå till det normala, nu väntar vi bara på att hundarna ska söka igenom byggnaden så att det inte gömmer sig fler förövare eller finns mer sprängämnen någonstans, säger Jonas Hedlund som ansvarar för denna övning.
 
Slutligen är det personalen från KTSU, kriminalteknisk säkerhetsunderrättelsetjänst, som tar över arbetet. De intervjuar alla inblandade, tar hand om förövarens kläder och alla andra ledtrådar som hittas, inte minst resterna från den desarmerade bomben. 

– Även om just den här händelsen är fiktiv, är det viktigt att vi tränar samverkan med polisen inför en potentiell terrorhändelse, säger Daniel Borgström.