Avancerat sök gav resultat

I sex dagar har en lastbilstrailer stått övergiven i ett industriområde i Jönköping. Säkerhetspolisen, Säpo har haft ögonen på den lika länge. När A-sökgruppen – där A-sök står för avancerat sök – tittat närmre på trailern som troligen tillhör terrorister står det klart att dess last är livsfarlig.
Övningen SWEDEC EOD Exercise 2015 fortsätter nu på sitt fjärde dygn.

Innan A-sökgruppen går fram till den misstänkta lastbilstrailern, sker en grundlig granskning av området runt omkring.
Innan A-sökgruppen går fram till den misstänkta lastbilstrailern, sker en grundlig granskning av området runt omkring. Foto: Dag Enander/Försvarsmakten
Hundföraren Zandra och hunden Derby kontrollerar trailern.
Hundföraren Zandra och hunden Derby kontrollerar trailern. Foto: Dag Enander/Försvarsmakten
Ett litet hål borras försiktigt upp i trailerns vägg för att kunna se vad som är inuti.
Ett litet hål borras försiktigt upp i trailerns vägg för att kunna se vad som är inuti. Foto: Dag Enander/Försvarsmakten
En titthålskamera förs in i det borrade hålet och på operatörens skärm avslöjas trailerns last.
En titthålskamera förs in i det borrade hålet och på operatörens skärm avslöjas trailerns last. Foto: Dag Enander/Försvarsmakten
Zandra och kollegan Harald diskuterar nästa steg för A-sökgruppen.
Zandra och kollegan Harald diskuterar nästa steg för A-sökgruppen. Foto: Dag Enander/Försvarsmakten

Sakta, sakta. Försiktigt och varsamt går A-sökgruppen runt den orangea, rostiga lastbilstrailern. Det man först vill försäkra sig om är att det inte löper några kablar eller trådar till eller från objektet, vilket skulle kunna tyda på en försåtsminering. Dessutom söker man också av marken runt trailern efter minor.

Trailern lämnades på platsen för sex dygn sedan och sedan dess har Säpo haft spaning på den, liksom på personerna som lämnade den där. Nu har personerna lyckats smita undan säkerhetspolisens ögon. Därför har polisen beslutat att man vill titta närmre på trailern och dess innehåll – och för att kunna göra det har understöd från Försvarsmaktens avancerade sökgrupp kallats in.

– Den här typen av uppgift är bara en av en mängd uppdrag som gruppen kan lösa. Spännviden av möjliga arbetsuppgifter för oss är nämligen väldigt bred, säger Sven Johansson, plutonchef avancerad sökpluton.

När det är klarlagt att det varken finns kablar eller minor runt trailern, kallas hundföraren Zandra och hunden Derby in. De går långsamt runt trailern och hunden markerar flera gånger att den upptäckt något intressant. Via ett några millimeter stort, försiktigt uppborrat hål i en ventilationsplåt på trailern kan en liten kamera föras in i trailern. Då upptäcks vad som väckt hundens intresse i släpets innandöme – en sprängladdning applicerad på en större flygbomb.

Därmed kallas IEDD-gruppen (Improvised Explosive Device Disposal) in. De tar över det fortsatta arbetet med att oskadliggöra bomben, vilket också sker.

– Nu har vi tagit kontroll över bomben. Nu skickar vi fram en ammunitionsröjningsrobot, då vi inte vill utsätta personal för fara, säger Jonas Hedlund, lärare på Swedec men egentligen tillhörande röjdykardivisionen på Fjärde sjöstridsflottiljen.