"Äntligen är det dags"

- Vintersol igång för sjukvårdsgruppen

Orden kom ifrån 92:a artilleribataljonens sjukvårdsgrupp som därmed gick in i övning Vintersol. Efter fyra dagars utbildning väntade en helg där sjukvårdsgruppen fanns med i övningen som underställd pansarbataljonen, Norrbottens regemente, I 19.

Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten

Måndag och inryck. Nio deltidanställda vid Artilleriregementet, ansluter till Boden och A 9. Detta för att påbörja den krigsförbandskurs som främst riktar in sig på utbildning av plutonens vagnchefer. Början av veckan ägnades därför åt många tillämpade övningar med momentövningar för vagnchefer. Här drillades vagncheferna i övningar kring roller och ansvar. Kurserna avslutades och Vintersol påbörjades. Kriget hade börjat.

Vintersol

Sedan starten av årets upplaga av övning Vintersol har Artilleriregementet deltagit med en spelgrupp ur  92:a artilleribataljonen. Detta för att senare bygga på även med bataljonens sjukvårdsgrupp.

Under fredagen började därför dagen med en marschordergivning. En ordergivning som talade om vart gruppen skulle ta sig för att senare möta upp pansarbataljonen från I 19. Soldaten Moa Isaksson-Ekström gjorde GMU, grundläggande militärutbildning, på A 9 för precis ett år sedan. Hon hade planer på att senare tjänstgöra som deltidssoldat, men då det uppkom en ledig plats på sjukvårdsplutonen på  91:a artilleribataljonen – såg hon sin chans till ett kontinuerligt arbete på A 9. Moa Isaksson-Ekström tycker att det är väldigt bra att deltidspersonalen nu är inne och tjänstgör:  
— Vanligtvis är jag själv i min vagn, förutom vagnchefen och föraren men dem sitter ju i den främre delen av vagnen. Man lär sig så mycket mer när man är fler som är med, Moa Isaksson-Ekström fortsätter:  
— Jag suger åt mig allt jag kan, jag är relativt ny och har mycket att lära, därför är det väldigt bra och lärorikt när våra kollegor som bara är här ibland kommer in och tjänstgör, de har väldigt mycket kunskap som jag försöker ta åt mig utav.

Första gången som underställda

Förutom Moa Isaksson-Ekström ur 91:a artilleribataljonen stödjer även fem andra ur bataljonen, den verksamhet som just nu pågår på 92:a artilleribataljonen. Kombinationen deltid, heltid och att vara underställd av ett annat förband, det är helt nytt för sjukvårdsgruppen. Aldrig tidigare har deltidspersonalen på sjukvårdsgruppen blivit underställd av ett annat förband.

Kapten Henrik Wenklo är reservofficer och har befattningen plutonchef för 920:e sjukvårdspluton. När Henrik inte tjänstgör som plutonchef arbetar han som kvalité- och processansvarig för ett företag i Göteborg. Kaptenen från Göteborg tycker att idén att bli underställd av ett annat förband, är enormt givande:  
— För det första är det ett riktigt bra tillfälle att blanda deltid- och heltidspersonal, att vi sedan går under pansarbataljonen är också väldigt bra. Mervärdet blir desto större och vi kan lära oss av varandra på ett riktigt bra sätt, berättade Henrik Wenklo. Henrik är en person som har varit med från allra första början. Från det att rekryteringssystemet ändrades och planen var att rikta in sig på att rekrytera deltidspersonal. Starten 2013 handlade enbart om rekrytering, till året därefter där soldaten i fråga skulle utvecklas och gå mot sin respektive befattning. Detta till idag, 2015, då man nu har börjat arbeta i team och se över möjligheterna för en vidareutveckling av just detta.  
— Nu när det är första gången vi samarbetar med andra förband så är det extra viktigt att se och lära, att vi tar del av hur I 19 tänker och gör, det är viktigt för oss. 

Resan som har tagit Henrik och hans kollegor på 92.artilleribataljonen från rekrytering, utbildning och till att nu kunna baka in all kunskap och erfarenhet till något större än den enskilde individen, det är något kaptenen är nöjd över:  
— Jag blir så stolt när jag tänker på den resa vi faktiskt har gjort, jag är stolt över mina adepter på sjukvårdsgruppen och jag är stolt över hur långt vi har kommit, avslutade Henrik Wenklo.